Neuroverzum

z Databáze Multiversa

Jako neuroverzum je označován vesmír, jehož přírodní zákony a fyzikální konstanty stanovuje a kontroluje duše. Díky této mysli pak může být neuroverzum považováno za živoucí entitu (PR 2645).

Všeobecně

Dle teorie Fato'Fa se povede etablovat jen relativně malému počtu nově vznikajících univerz. Většina vesmírů se prostě znovu rozplyne, aniž by za sebou zanechala nějakou stopu.

Stejná teorie pak tvrdí, že zárodečný vesmír, vznikající v některém ze starších univerz, přebírá od mateřského vesmíru konstanty a přírodní zákonitosti. Zároveň se ocitá pod vlivem procesů v okolních univerzech, což většinou v konečném důsledku vede ke zkáze tohoto nového útvaru.

Stabilizaci zárodečného vesmíru lze provést s pomocí korpusů několika superinteligencí. Avšak i v případě miniaturních vesmírů to samo o sobě nestačí. Nutně je třeba řídící instance, kontrolující procesy v univerzu. Tento kontrolní element také zajistí vesmíru jeho místo v rámci Multiverza. Univerzum nabude samostatného vědomí a stává se neuroverzem (PR 2645)

Dějiny

V roce 1469 NGL se Terranec Shamsur Routh dozvěděl, že anomálie, do níž byla unesena Sluneční soustava, má být s pomocí mrtvomozku ze Světomostu změněna na neuroverzum. Případné ztroskotání tohoto záměru je pak nutně spojeno s naprostou zkázou anomálie.

Zdroje

PR 2645