Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmologie > Negasféra
hledat

Negasféra je kosmická oblast, v níž neprobíhá přenos informací kosmických poslů a tudíž zde nemá vliv Morální kód. V negasféře nepůsobí kosmický řád, je to místo plné nekonečného chaosu. Neexistují tu žádné přírodní zákony, žádná logika a kauzalita.

Kosmokrat Taurec popsal negasféru jako místo, kde se rozpadá struktura vesmíru. Cílem tohoto destrukčního procesu je pravděpodobně absolutní nicota. Kintradim Crux hovořil o negasféře jako o oblasti, která je v podstatě dvojrozměrná. Uvnitř této membrány má však negasféra n – rozměrné vlastnosti.

Negasféra u TRIICLE - 9:

Když v roce 100 777 133 před Kristem zmizel kosmonukleotid TRIICLE – 9 z jeho stanoviště, vznikla 301 541 světelných let od tohoto místa negasféra. ARCHA V'Aupertirů pronikla před 80 000 000 lety do této negasféry, aby ji důkladně prozkoumala. Posádka ARCHY se zde vyvinula v jakousi kolektivní bytost jménem V'Aupertir. Později z této entity vznikl díky vlivu negasféry Pán elementů, druh chaotarcha.

Architekt a velitel chaotenderu ZENTAPHER Kintradim Crux se v této negasféře zdržoval téměř tisíc let. Zde ho chaotarch Xpomul osobně připravoval na jeho budoucí úlohu. Crux si však na tuto dobu nezachoval žádné vědomé vzpomínky. Tato negasféra dosáhla maximálního průměru asi 26 000 světelných let. S návratem TRIICLE – 9 v roce 429 NGL mohl být obnoven přenos psionických informací. Tím dojde k likvidaci negasféry.

Negasféra z Hangayi:

Pangalaktičtí statistici oznámili roku 1311 NGL, že díky manipulacím THOREGONU, provedeným na Morálním kódu v Hangayi, zde má v blízké budoucnosti vzniknout negasféra. SOL roku 1325 NGL opustila Mléčnou dráhu a vydala se do Hangaye, aby negasféru vypátrala.

Negasféra v Tare – Šarmu:

Přibližně před 20 miliony lety vznikla negasféra v galaxii Tare – Šarm, asi 45 milionů světelných let od Mléčné dráhy. ARCHETIMU a neznámému počtu dalších superinteligencí se podařilo tuto negasféru prostřednictvím retroverze eliminovat. SI ARCHETIM při tom však ztratila velkou část svého duševního potenciálu a později zemřela.