Romány 171 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Romány, svazek 171
Název:Dědictví Pehrtů
(Das Erbe der Pehrtur)
Autor:Peter Griese
Vydáno poprvé:říjen 1977
Vydáno v češtině:
Čas děje: 3582
Přepadení z cizí dimenze - kosmická loď SOL v poutech Zelené nicoty
Hlavní postavy románu:

Dobrak - matematik z národa Kelosků

Perry Rhodan - nesmrtelný prožije neočekávané shledání

Rurik Conic - nulový mutant zachrání SOL

Rosy Breuer - zaměřovačka mu v tom pomůže

Doktor Perm Merveuer - doktor na SOL

Gucky - myšobovy teleportační schopnosti selžou

Atlan - Arkonidan usne jako šípková Růženka

SOL se nachází napůl cesty mezi Mléčnou dráhou a Maelstromem hvězd. Při orientační zastávce se ve vesmíru objeví zvláštní zelená substance, která se nedá zaměřit. Zelená barva je stále intenzivnější a pronikne dokonce i do lodi, ačkoliv paratronové štíty jsou aktivované. Perry Rhodan a Atlan da Gonozal prosí Keloska Dobraka o radu. Ten označí útvar za »Zelenou nicotu«, která ve skutečnosti nezapadá do žádné dimenze, jinak je ale i on bezradný. Pokusy lineárním letem zelené hmotě uniknout selžou, protože také po letu všechno zůstává zelené.

Je vypuštěn lehký křižník JAYMADAHR pod velením Wina Ogilvieho, aby změřil velikost zeleného mračna. K posádce patří zaměřovací technička Rosy Breuer. Ukáže se, že mračno přijalo tvar podobný SOL a je dlouhé šest světelných let. Rádiový kontakt mezi křižníkem a SOL se přeruší, takže návrat do lodi je neobyčejně těžký. Nakonec se ale podaří.

Rhodan dá rozkaz rozdělit loď na tři části, ale oddělení se nepovede. Počítačové spojení SENECA/Shetanmargt dává protikladné výroky. Dobrak a Shetanmargt vyvinou tezi, že zelená hmota je biologické povahy.

Mezitím doktor Perm Merveuer vyšetřuje lodního blázna Sola. Tento muž, jehož pravé jméno zní Ruric Conic, nemá žádnou měřitelnou mozkovou kapacitu. Mnoho členů posádky ho proto trápí, zatímco ho Rosy Breuer pravidelně chrání. Doktor Merveuer a Rosy dostanou nápad, že by Gucky mohl Rurika Conice telepaticky prozkoumat. Myšob jim chce milerád pomoci a teleportuje. Oproti očekávání ale udělá chybný skok a výrazně se opozdí. Když Rurika Conice vyšetřuje, označí ho za nulového mutanta, protože ho nemůže psionicky vůbec vnímat a ani ho nemůže telekineticky ovlivnit.

Také další mutanti, jako teleportér Ras Čubaj, začnou mít problémy používat své schopnosti. Potom si Rosy Breuer myslí, že v jednom koridoru spatřila v zeleném mraku materializaci, která připomínala hlavu s očima. Informuje centrálu. Hlášení podobných jevů narůstá. Zároveň ztratí všichni mutanti své síly. Dobrak se pokouší navázat kontakt s neznámou bytostí a ztratí vědomí. Když opět přijde k sobě, mluví o tom, že bytost je »Zlo«. Kromě toho si myslí, že hledá definitivní kontakt, ale proto by musela nabrat původní formu.

Vyskytnou se nové úkazy: všechny hodiny na palubě běží pomaleji. Kromě toho začnou být všechny osoby v lodi unavené a postupně usínají. Jen nositelé buněčných aktivátorů a Dobrak mohou prozatím vzdorovat fenoménu, který je pojmenován jako efekt šípkové Růženky. Dobrak z pomocí Shetanmargtu zkonstruuje cosi na způsob zbraně, kterou pojmenuje Prytlgzarg a která má působit proti iluzorním materializacím a kromě toho má bytost přinutit, aby přijala původní formu. Nakonec se všechny hodiny zastaví. Také nositelé aktivátorů s výjimkou Rhodana usnou.

Je s podivem, že Rurik Conic je ještě vzhůru. Probudí Rosy, od které očekává pomoc a oba se ohlásí u Dobraka. Ukáže se, že Rurik Conic nevědomky projektuje obranné pole proti efektu šípkové Růženky, které může chránit jednu osobu. Tímto způsobem může probudit Rhodana, který efektu mezitím také podlehl. Shetanmargt analýzou zjistí, že bytosti byly původně něčím známým přilákáni k SOL. Mezitím se jejich cílem stal Rurik Conic. Kromě toho poukazuje na to, že všechny osoby na palubě jsou ohroženy smrtí.

Bioplazma SENEKY také usne a je aktivován nouzový program Bio-off, aby byl nadále umožněn provoz čisté pozitroniky. Když je opět pozorována materializace, nasadí Dobrak Prytlgzarg. Nějakou dobu na to se objeví patrně původní forma neznámé bytosti, zkamenělý mozek o průměru asi půl metru. Paměť SENEKY neobsahuje žádné poukazy na takovýto mozek, ale když je Rhodan opět probuzen, identifikuje ho hned jako mozek Pehrta, se kterými se setkal v galaxii Naupaum. Energetická střelba na mozek zůstane bez účinku.

Opravdu se jedná o původní formu Pehrtů, protože tyto bytosti se vyvinuly zvláštní evoluční cestou. Zpočátku se jednotlivá buňka vyvinula v komplexní svaz, který se prožíral hmotou jejich domovského světa. Nakonec se začaly vzájemně požírat a přitom byl vždy ten slabší asimilován. Na konci vývoje stál obrovský kolektivní mozek, který se z racionálních důvodů rozdělil opět do několika mozků. Pehrtové nikdy neměli vlastní těla. Když navázali kontakt s astronauty z národa Yuloců, bez milosti je začali do sebe integrovat a došlo k dlouhé vyhlazovací válce. Nakonec se Yulocům podařilo rozhodnout válku ve svůj prospěch pomocí mentálních sil. Zůstalo je několik zkamenělých pehrtských mozků. Kolektivní bytost uprchla do hlubin vesmíru. Když potom Perry Rhodan potkal jeden zkamenělý mozek, dostala se tato informace k bytosti a zavedla ji k SOL. Tam se ale objevil lépe se hodící integrační objekt: Rurik Conic.

Dobrak využije jiné keloskské zařízení jménem Uchzplar, aby mozek aktivoval. Mozek ale okamžitě začne vysílat sebevražedné impulzy, protože chce z cesty uklidit všechny rušivé osoby, aby tak mohl v klidu integrovat Rurika Conice. Pronikne do jeho ducha, ale neočekávaně narazí na odpor. Rurik Conic bojuje mentální duel, při kterém intuitivně využije pozitivní pocity Rosy Breuerové, které ho posílí. Nakonec sám využije Uchzplar a zničí tělesný mozek. Potom se jeho vlastní tělo rozplyne. Následuje ještě krátké rozloučení s Rosy Breuer.

Rurik Conic byl silnější než perhtská bytost. Nebyl proto integrován, ale stal se dominující částí nově vzniklé, pozitivně naladěné duchovní bytosti.

Zelený mrak přestane existovat. Posádka SOL se probudí a může pokračovat v letu.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Das_Erbe_der_Pehrtus« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál