Dobrak

Informace o postavě:
Národ:Keloskové
Popis:má šest paranornálních hrbolků
Tituly:Mistr počtář Kelosků
Výskyt postavy v seriálu:
Poprvé v sérii Perry Rhodan:PR 717: Konec Balayndagaru
Naposledy v sérii Perry Rhodan:PR 801: Sirény vesmíru
Podrobná statistika výskytu postavy v sérii Perry Rhodan
graf výskytu postavy v seriálu

Dobrak byl velmi starý Mistr počtář z národa Kelosků. Vzhledem k tomu se mu říkalo také "Počtář".

Vzhled

V rozporu s ostatními jedinci svého druhu disponoval šesti paranormálními hrbolky.

Charakteristika

Působil nenápadně. Kvůli svým vědomostem byl mlčenlivý a pokorný. Stál krátce před poznatkem, že jeho existence je jen matematickou iluzí. Označoval sám sebe jako inkarnaci několika počtářů. Ztratil sice jakékoliv vzpomínky na svou osobní minulost, disponoval ale kompletními 7D vědomostmi svého národa, které dokázal geniálním způsobem používat. Byl tak schopen vnímat své okolí dokonale číselně, což mu umožnilo vidět dokonce i neviditelné efekty, jako gravitační linie nebo dimenzionální distorse, ale i normální materiální věci jako řeky nebo hory. (PR 717)

Na alianci s Koncilem nahlížel kriticky, Lary nemusel. Nesdílel také misionářskou horlivost svého národa, protože byl toho názoru, že by se nikomu nemělo nic vnucovat. On sám (citát) "... se cítil jako matematická jednotka, integrovaná do nesčetně jiných jednotek, které tvoří vesmír." (PR 717)

Historie

Útěk s Terranci

Neznámou dobu žil a pracoval na planetě Sorgh, která byla rezervována jen pro něj a jeho pomocníky. Vedle několika výpočetních středisek vlastnil zchátralou starou chatu na úpatí Měsíčních hor. (PR 717)

Když v roce 3578 hrozilo malé galaxii Balayndagar, že jí zničí Velká černá nicota, odmítnul planetu opustit. Jeho jedinou nadějí byli Terranci, o kterých věděl, že mají v držení Shetanmargt. Když se ho Keloskové s pomocí Larů pokoušeli násilím odvézt z planety, ukryl se v jeskyních Měsíčních hor. (PR 717)

O něco později byl zachráněn Icho Tolotem a Alaskou Saedelaerem a odvezen na SOL. Dobrakovi se díky sesíťování SENEKY a Shetanmargtu jakož i dvojčat Emraddinových podařilo uchránit SOL před zkázou. Se 46 dalšími Kelosky na palubě vletěla kosmická loď do Velké černé nicoty (PR 717)

Při vstupu do Dakkardimballonu byl společně s Alaskou Saedelaerem prvním, kdo se probudil z bezvědomí a stabilizoval loď. S Alaskou ho v budoucnu pojil zvláštní vztah, protože Kelosk byl jeho "strukturou" více než jen fascinován: viděl ho jako tři různá čísla (Alasku samotného, fragment Cappina a Oblek zmaru). (PR 726)

V následujícím období se stal nejdůležitějším nelidským spolupracovníkem Perryho Rhodana v rámci Dakkardimballonu a absolutně nepostradatelným při obsluze Shetanmargtu. (PR 729)

Kromě toho navrhoval ještě model následnického universa respektive prauniversa. Když se ho Rhodan velice ohromen ptal, jak to může dokázat, prohlásil o existenci současného universa: po velkém třesku se rozpíná a jednoho dne se začne opět smršťovat, než se scvrkne do jediného bodu. V takovém případě by se pak odehrál nový velký třesk a vzniklo by nové universum na vyšší evoluční rovině, protože všechny informace předcházejícího universa by do něj v komprimované formě pronikly. (PR 729) Poznámka: Dobrakův kosmologický model by mohl být dobré vysvětlení pro strukturu Cibulovitého modelu, který byl Keloskům již znám (PR 772).

Perry Rhodan poprosil Dobraka, aby vyšetřil Specialistu Noci Olwa. Když se později omluvil za vinu na tom, že Keloskové museli pracovat pro Koncil, uklidnil ho Dobrak, protože bez této situace by Keloskové nikdy nebyli schopni probudit svého matematického génia. Objevil na Olwovi genetickou signaturu, která umožňovala zaměření a asi i také manipulace se Specialistou Noci. Protože se SOL ale nacházela ve výběžku Dakkardimballonu, bylo zaměření kvůli šestidimenzionálnímu záření prozatím zabráněno. (PR 729)

O něco později doprovázel Dobrak misi do dimenzionálního tunelu, aby o něm shromáždil data. Doufalo se, že se nalezne způsob, se kterým by mohla SOL tunel prorazit, ačkoliv to bylo vlastně nemožné. Přitom byla osvobozena Specialistka Noci Py. Během této mise dal Dobrak Alaskovi Saedelaeremu poznámku k vysvětlení příčiny proč Icho Tolot tak zvláštně reaguje (PR 730)

Poté doprovázel misi s uloupenou tunelovou lodí MORGEN do galaxie Larů, která tam měla ukrást Beraghskolth. Bylo to jedinečné zařízení, s jehož pomocí SOL mohla proniknout dimenzionálním tunelem. (PR 731)

Během vestavby Beraghskolthu, na které Dobrak dohlížel, došlo na palubě k incidentu. Jednotlivé osoby vykazovali zvýšenou agresivitu, která vedla dokonce i k zabíjení. Přesto se Dobrak vehementně stavěl za to, aby se práce nepřerušily, protože Beraghskolth nabízel jedinou možnost, jak projít dimenzionálním tunelem. Rhodan s ním souhlasil. (PR 742)

Práce se povedlo úspěšně dokončit (PR 743) a SOL opustila Dakkardimballon. Dobrak přitom převzal úlohu navigátora, protože jako jediný dokázal rozeznat nebezpečné oblasti. (PR 745)

V Mléčné dráze

Psalo se 2. září 3581, když SOL do rodné galaxie definitivně pronikla. Dobrak vysvětlil Rhodanovi pomocí příslušných výpočtů, že Sluneční soustava není po transici Země již více stabilní, a proto se ta musí vrátit zpět na své stanoviště. (PR 750)

K tomuto účelu založil s operací 7D rastrového měření matematické podklady pro to, aby se Země mohla jednoho dne vrátit zpět do Sluneční soustavy. (PR 753)

Kromě toho pomáhal při vývoji Osmdesátiletky. K zahájení stvořil s pomocí Beraghskolthu z asteroidu umělou černou díru, kterou nazval Simulovaná nicota. Larové tak byli oklamáni, že s její pomocí se 26 Keloskům podařilo uniknout z dimenzionálního tunelu. (PR 753)

Počátkem roku 3582 sdělil Dobrak Rhodanovi opakovaně, že všechno bytí je jen iluzí. Kromě toho ale existuje ještě nadřazená realita. Jedna z mála věcí, které byly částí této reality, byl Bhavacca Kr'a, amulet Dalaimoc Rorvica. (PR 763)

Dobrak radil Rhodanovi i ve strategických otázkách - také když Atlanova flotila ohrožovala SOL. Dal ale jasně najevo, že nepokládá boj za nic smysluplného. (PR 765)

Pátrání po Zemi

Když se SOL vrátila do Maelstromu hvězd a Země zmizela ve Schlundu, objasnil Dobrak Perrymu Rhodanovi a jeho společníkům Cibulovitý model. Tušil, že superinteligence ID se dostala do potíží, když Země spadla do mocenské oblasti jiné superinteligence a chtěl Terrance připravit na blížící se, velmi nebezpečnou úlohu. Měl pravdu. (PR 772)

Počátkem roku 3583 byla SOL obsazena COMPEM. Dobrak byl jeden z mála, kdo dobrovolně zůstal na palubě a nebyl evakuován. (PR 791)

Poté co SOL dorazila na Drackrioch a tím k Císařovně z Thermu, vstoupil Dobrak společně s ostatními Kelosky a Shetanmargtem počátkem dubna 3583 do superinteligence. (PR 801)

O 98 drackriošských let později, když se události kolem Císařovny vyvíjely špatně, zhmotnil se Mistr počtář ještě jednou se šesti dalšími druhy, aby Duuhrt pomohl, ale tato operace se nepodařila. Keloskové alespoň připravili BARDIOCU cestu, aby se přeci jenom mohlo spojení superinteligencí uskutečnit: vznikla nová superinteligence THERMIOC.

Dílo

Existují Dobrakovy "Předtuchy"; filozofické dílo, které pojednává o nepatrnosti života se zřetelem na rozměry universa jakož i o s tím spojený strach. (PR 717)

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál