Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 726
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 726
Název:V Dakkarzóně
(In der Dakkarzone)
Autor:William Voltz
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3581
Přicházejí z dimenzionálního tunelu - jsou to uprchlíci z Balayndagaru
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec utíká se SOL před zánikem Balayndagaru

Dobrak - Mistr počtář Kelosků

Alaska Saedelaere, Fellmer Lloyd, Gucky a Icho Tolot - komando narazí na Zgmahkony

Olw - spáč je probuzen

Po pádu do »Velké černé nicoty«1) prolétá SOL dimenzionálním tunelem, proudem n-dimenzionální energie. Zatímco ostatní členové posádky tvrdě usnou, zažije Alaska Saedelaere, který si bezprostředně před vstupem do černé díry nasadil »Oblek zmaru«2), bizarní cestu při plném vědomí. Ačkoliv loď do obří černé díry v Balayndagaru vletěla 30. srpna 3578, ukazují palubní hodiny náhle 3. ledna 3581. Transmiterem poškozený spatří Kytomu3), ale nemůže slyšet žádné z jejích slov. Dobrak, který je rovněž vzhůru, nemůže navzdory Shetanmargtu ovlivnit kurz SOL.

Loď nakonec dorazí k eliptické černé díře, která má rozměry 20.8 milionů kilometrů krát 12.3 milionů kilometrů, kterou znovu se probudivší terranští astronauti nazvou Sametové oko, a která je skrze osmnáct dimenzionálních tunelů spojená černými dírami v normálním prostoru. Jako pětidimenzionální bublina funguje Sametové oko jako rezervoár, do kterého černé díry Einsteinova universa předávají svou energii. Tvoří také počátek 0.21 světelných let dlouhého žilovitého uspořádání tří tisíc pětidimenzionálně zářících hvězd a šedesáti tří planet, které kdysi stejně jako SOL vylétli ze Sametového oka a zůstali viset v této šestidimenzionální bublině. Planety byly pojmenované Jiskry, hvězdy Velkojiskry.

ID teď oznámí Perry Rhodanovi, že stojí před nejdůležitější pečetí4), že vítězství se bude dlouhou dobu jevit jako porážka, že dobrého přítele potká jako nepřítele5), že sám bude pátrat po domově a nakonec zjistí, že hledal nesprávný domov.

Mezi planetami v Žíle se nachází kosmické lodě, které Terranci nazvou »létající observatoře«. Záď válců, které mají průměr až čtyři sta metrů a délku pět set metrů, tvoří polokoule se šestnácti segmenty. S korvetou SZ-1-611 následují Alaska Saedelaere, Fellmer Lloyd, Gucky a Icho Tolot 11. ledna flotilu těchto lodí k červenému slunci a přistanou na Dreitgsisch, její jediné planetě. Její obyvatelé, které Lloyd nejdříve nazve jako Rhodosky, a kteří se sami nazývají Zgmahkoni, jsou jedinými vládci Žíly. Více než tři metry dlouhé humanoidní tělo z vodních tvorů pocházejících Zgmahkonů je pokryto stříbrnými šupinami. Mezi osmi prsty na rukou v podpaží mají plovací blány. Svrchní a spodní čelist relativně malé hlavy vytváří zobákovitý čumák. Upřeně hledící, podlouhlé a rudé oči se protahují až ke spánkům. Dvě vertikální štěrbiny slouží jako nosní dírky, maličké ušní otvory jsou lamelovitě uzavíratelné.

Když je Zgmahkoni chtějí přinutit, aby SOL nalákali do pasti, Saedelaere a jeho průvodci uprchnou. Lloyd a Tolot se sice brzy ocitnou v zajetí, podaří se jim ale s cizinci dohodnout a Zgmahkoni, kteří věří že tak dostanou oba ostatní cizince, je odvedou do korvety. Saedelaere a Gucky mezitím najdou odkazy svědčící o spojení mezi Zgmahkony a Koncilem a ve městě Eleyster-Ath-Geltong objeví hrobku, ve které, jak myšob telepaticky zjistí, se nachází jedna z dvanácti nejdůležitějších a nejprastarejších spících osob. Tento spáč je vysoký jen 2.50 metru, má ale větší hlavu než ostatní Zgmahkoni. Velké oči se téměř dotýkají nad nosními štěrbinami, a šelmovitý výraz obličeje schází stejně jako plovací blány pod pažemi a mezi prsty. Z myšlenek spáče zjistí Gucky, že se jmenuje Olw a je »Specialista Noci«6). Protože se blíží další Zgmahkoni, vyprostí Gucky Olwa telekineticky z jeho poutacího pole a teleportuje s ním a se Saedelaerem do korvety. Přes palubní transmiter, který následně exploduje, se Gucky, Saedelaere, Tolot a Lloyd s probouzejícím se Olwem dostanou do SOL. Činkovitá loď se skrývá v jednom slepém výběžku Dakkardimballonu, jak byla mezitím nazvána dimenzionální bublina, která Žílu obaluje.

Když se zotaví, vypráví jim Specialista Noci své dějiny, které jsou zároveň dějinami Koncilu.