3578

únor

Leticron poznává svou bezmocnost vzhledem k larské prezenci; stáhne se zcela do Ocelové pevnosti na Titanu (PR 709)

SOL: Perm Merveur se začíná zabývat Rurikem Conicem (T 171)

3. července

SPARTAC-teleskopy SOL znovuobjeví Mléčnou dráhu (PR 710)

5. července

Korveta SZ-1-11 přistane na Last Stop v malé galaxii Balayndagar. ID se ozve posádce SOL (PR 710)

8. července

SZ-1 a prostřední část přistanou na Last Stop. Přijetí čerstvého proviantu je uspíšeno (PR 710)

9. července

SENECA varuje před detonačním efektem. SZ-1 a prostřední část jsou zajati na Last Stop. Senco Ahrat startuje z orbitu Last Stop do Mléčné dráhy. Romeo a Julia zničí agregát Kelosků. SENECA udává, že nemá žádné záznamy o akci (PR 710)

uprostřed července

Na Keloskské planetě Tomphusa potká Deighton, Gucky a Tolot Kelosky Eptrocura a Vahnvatta a pozná souvislosti s Koncilem Sedmi (PR 711)

CINDERELLA, volný křižník SOL, objeví Altrakulfth. Kvůli lidskému selhání je Velká černá nicota, černá díra Balayndagaru, aktivována. CINDERELLA je zničena (PR 712)

30. července

Deightonova expedice se vrací zpět k SOL (PR 711)

srpen

Keloskové ovlivní SENECU. Gucky dokáže přesvědčit počítačový mozek o omylu (PR 713)

Gucky a Katus Hershan objevují schopnosti Emraddinských dvojčat (PR 714). Deighton a Hellmut přiletí s BRESCIA k Takrebotanu, přičemž je jejich kurz ovlivněn Romeem a Julií. Ulturpf a Kjidder Emraddinovi zmaří převzetí křižníku Kelosky, jsou pak ale paralyzováni (PR 714)

uprostřed srpna

Při boji o SOL jsou Keloskové nuceni zrušit svůj vliv na SENECU. SENECA uvede Emraddinova dvojčata do hlubokého spánku (PR 715).

Rhodan a Gucky naváží krátký kontakt s Deightonem (PR 716).

Deightonova skupina prorazí (PR 716).

Rhodan, Gucky a Joscan Hellmut teleportují na palubu Shetanmargtu; Rhodan a Gucky jsou zajati (PR 716).

Deightonova skupina je zachycena BRESCIÍ (PR 716).

S pomocí Romea a Julie provede Hellmut integraci Shetanmargta se SENECOU (PR 716).

Larská flotila přilétá do Balayndagaru (PR 716).

46 Kelosků se odebere na palubu SOL (PR 717).

Lare Fergor Traak považuje Keloska Greskora za Dobraka a bere ho na palubu své lodi (PR 717).

Saedelaere a Tolot odvezou Dobraka ze Sorghu (PR 717)

30. srpna

Emraddinská dvojčata se stahují ze SOL. SOL spadne do Velké černé nicoty Balayndagaru. O dva a půl roku později se objeví v Dakkardimballonu (PR 726).


Narozen Denver (PR 922)

Narozen Jed Coftar (PR 922)

Aktuální data:
18.6.2021
1566 před NGL
35. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459383.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!