3570 - 3577

3570

Sedmé opětovné zvolení Atlana na Pretendenta Nového Einsteinova impéria (PR 754)

Leticronův klon Trookan (Metagenet a Prakog) je ukázán Leticronovi. Ten ho odmítne a nechá zničit výzkumnou stanici genetiků. Trookan přežije útok (PR 846)

Na palubě SOL zemře matka France Ivory při nehodě reaktoru (AT 505)

3571

SOL přistává na kvůli získání čerstvého masa na Quasiterra IV (PR 710)

Na planetě Tolot III potká Odysseus Cude Halmarck inteligentní létající myš Dippo a vezme jí s sebou na SOL (PR 743)

Počátek milostného vztahu mezi Odysseusem Cude Halmarckem a Arcareou Callasoni (PR 743)

Je zjištěna Hytawath Borlova imunita proti přírodě Vorcher Poolu (PR 859)

Na palubě SOL narozen Törn Kawanter (PR 742)

Na Size narozen Dronten Vielheim (T 215)

3572

Na Pearsonově planetě začínají kmeny pod vedením Hobostela O'Donnella po roční válce znovu s výstavbou Věže uvědomění (PR 928)

Gäa: Sandra Horke a Thurlow Veled uzavírají svatební smlouvu (PR 976)

Arkonidan Gravistor objeví systém Bullauge a planetu Shourmager (Bullauge II) (PR 992)

Na Zemi narozen Gorsty Ashdon (PR 813)

Na Gäa narozena Kerinnja Gheröl (PR 901)

Na Size narozen Doreen Irnitz (T 215)

Vopejo narozen na Olympu (T 164)

3573

Amba Grunell zemře na palubě SOL na duchovní nadpozornost (PR 796)

Payne Hamiller objeví, že Poslední antikvář není uložen v pamětech personálního sektoru SOL (PR 857)

Na Harraisu narozen Runny Yok Gillison (PR 973)

Na Traliopě narozen Tim (PR 854)

3574

Luna: plány BÁZE se nacházejí pamětech sektoru Germyr (PR 857)

Aiklanna narozena na palubě SOL (PR 898)

Na Zaltertepe narozena Siganka Tarantella Gavarett (PR 913)

Narozen Shar Hron-Kmela (PR 881)

Na Zemi narozen Kim (PR 804)

3575

Terra: Bluff Pollard je podroben operaci mozku (PR 759)

Narozen Jay Callow (PR 999)

Na palubě LOTOSOVÉHO KVĚTU narozen Sol Kane, syn Patricie dela Barree (PR 845)

3576

Rodiče Chaioanerky Vljegah zemřou při epidemii na Manua Levu; Vljegah jedná nadále na vlastní pěst (PR 938)

Skokan Nemspoka objeví flotilní depot na Passa a začíná s vyklízením a prodejem starých koncentrátů na Olymp. Honsor-Syllt, velitel Larů na Olympu se o tom dozví a vpustí plyn do podzemních zařízení, který v látce starých koncentrátů katalyzuje v antihnojivo (T 164)

Na Oxtorne narozen Hassan Ihaggar (PR 881)

Mutovaná dvojčata Sternfeuer a Federspiel jsou narozena na palubě SOL (PR 875, PR 894, AT 508)

3577

Supertěžký Bosskerrigg přilétá na Titan (PR 709)

Na Ovaronově planetě umírá poslední muž (PR 718)

Bluff Pollard je přeložen do dětského domova ve Vancouveru (PR 759)

Narozen Kert Davort (PR 960)

Narozena Khira Hron-Kmela (PR 881)

Kenjafnaugia, poslední rytíř a syn Vonna a Mvoinao, narozen na Olympu (T 164)

Narozen Niko Truktor (T 215)

Narozena Leevina Worsov (PR 960)

Aktuální data:
15.6.2021
1566 před NGL
32. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459380.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!