Perry Rhodan 744 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 744
Název:Poslední Koltoni
(Die letzten der Koltonen)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 100.000 př.n.l. / 3581
Přicházejí z nekonečnosti - při pátrání po nové moci
Hlavní postavy románu:

Gucky - myšob se stává hračkou nepředstavitelné síly

Perry Rhodan - Pozemšťan přijímá posledního Koltona

Voilocron - reprezentant prastaré moci mezi galaxiemi

Py a Olw - Specialisté Noci se spojí se svými sourozenci

Fellmer Lloyd a Takvorian - mutanti de odebírají na Kernoth

V SOL je Beraghskolth připraven k provozu. Fellmer Lloyd ale překvapivě zjistí, že Gucky upadl do jako nulová fáze označovaného, smrti podobného stavu strnulosti. Neviditelná bariéra se postará o to, že jen telepat a zaměřovač může vstoupit do kajuty myšoba. Olw sice pozná, že něco živého vytvořilo psionický most ke Guckymu, ale ani on neví, že se jedná o beztělného Koltona Voillocrona, který vypráví svou minulost:

Před sto tisíci lety zahrnovala říše mocichtivých Koltonů, kteří se dorozumívali telepaticky, byli schopni teleportace a díky své tachyonové technice využívali dimenzionální záhyby, široké území vesmíru. Nejvyšší představený Wy zmocní Voillocrona, předního vědeckého radu a velitele jako planety velké, čtyřmi miliony Koltony obsluhované kosmické lodi GROYKOPON, k používání Černotechniky, kterou jdou vytvářet umělé černé díry. Aby Tekeugony potrestal za jejich neposlušnost, vytvoří Voilocron v jejich galaxii všechno polykající černou díru. Když se těla jeho přítele Poitopona a dalších Koltonů při následném vstupu GROYKOPONu do dimenzionálního záhybu rozpustí, je nejvyššímu Wy jasné, že neustálé používání tachyonové techniky ohrožuje tělesnou existenci jejich národa. Vědec Arroipon vysvětlí, že díky technice dimenzionálních záhybů se stále vzrůstající energetickou intenzitou pozvolna vytváří typ protihmoty, vír, který působí na tělo, ale ne na ducha Koltonů. Počet dematerializací skokově přibývá. Mladá Koltonka Hemelcroin vyvine plán, jak zachovat moc Koltonů. Vědci vhodného hvězdného národa, snad obyvatelé planet Bojara, Kröckilon nebo Grojocko, mají vytvořit tvory, kteří jádro koltonského impéria nově vybudují a budou schopni ho udržet. Kromě jiných se koltonští vědci Hyoillopon, Fahoikon, Traipon a nejvyšší představený Wy Voillocron, který se stal neužitečným, když navedl prázdný GROYKOPON do slunce, odeberou do dimenzionální kapsle, kde jsou před zhoubným sáním v bezpečí. Protože vykazují nutný inteligenční stupeň a jejich rodný svět Grojocko leží v oblasti působení černé díry1), si Koltoni vyberou Zgmahkony, aby nastoupili jejich dědictví. Pomocí mozkových změn umožní Galkonu Erryogovi1) chápat pěti a šestidimenzionální energetickou povahu a tím i přirozenost černých děr, a podnítí ho, aby ze zgmahonského genetické materiálu vytvořil dvanáct bytostí1). Stanou se takzvanými »Specialisty Noci«, protože mají koltonské impérium vyvést z noci a obnovit jej. Jejich mužská jména obsahují vždy první, ženská druhé písmeno Voillocronova titulu.

V pátém roce po narození dvanácti Specialistů Noci, si Galkon Erryog uvědomí spojení s Koltony a snaží se ho zbavit. Voillocron převezme poprvé těla Olwa a Py, aby jejich otce znovu získal pod svou kontrolu. Zatímco Olw a Py řízeni Voillocronem zaútočí na Galkona Erryoga, získá Koltone znovu moc nad vědcem. Když je Olw před pádem Grojocko do černé díry odsouzen k smrti, postará se Fahoikon o to, aby mohl opustit planetu a rozsudek tak nemohl být vykonán1). Poté co se Grojocko stabilizuje v Dakkardimballonu1), začínají se Koltonovy psionické síly tenčit. Rozkáže proto bývalému veliteli Bassokovi1), aby nesmrtelné Specialisty Noci uvedl do hlubokého spánku. Až poslední Kolton získá dostatečně velký psionický potenciál, bude je moci později použít. Řídil tak s pomocí Olwa a jeho sourozenců budování Koncilu2), jehož sedmý národ Specialisté Noci, nástroj Koltonů, představovali.

Zatímco Voillocron komunikuje s Guckym, zkoumají Olw, Py a tři důstojníci Contervolt, Seeks a Trimmon se space-jetem planetu Kernoth, na které má být v pevnosti Carmionth-Krol poblíž severního pólu planety drženo ostatních deset »Specialistů Noci«. Po Olwově a Pyině návratu na SOL přejde část psionické energie, která drží Guckyho, na oba Zgmahkony, a myšob tak může útržkovitě informovat Lloyda o Voillocronovi a výzmanu Specialistů Noci. Ačkoliv Kolton, který nadále udržuje s Guckym »most«, se v ochraně šestidimenzionálního pole přibližuje k SOL, nechá Perry Rhodan pokračovat plánované osvobozování internovaných Specialistů Noci. Olw, Py a Takvorian přejdou 8. dubna 3581 na palubu křižníků, do kterého Lloyd přivede také Guckyho, který je zahalen do červeně zářícího psionického energetického pole, které mezitím už měří třicet metrů a stále se rozšiřuje. Pilotován Contervoltem dosáhne křižník Kernothu. Olw a Py teď přetáhnou psionickou energii na sebe a osvobodí Guckyho z Voillocronova pouta, takže myšob s nimi může teleportovat k jejich sourozencům, kteří zpočátku nechtějí akceptovat, že byli po dlouhé desetitisíciletí loutkami Koltonů. Zgmahkonský důstojník Prynkst nakonec zmaří útěk Specialistů Noci. Fellmer Lloyd, Takvorian a posádka lodi sice může uniknout palubním transmiterem ze zajatého křižníku, ale Gucky, Olw, Py a jejich sourozenci zůstanou na Kernothu.

Mezitím upadnou všichni mutanti v SOL do nulové fáze. V pěti metrovém krystalu se šedesáti čtyřmi hranami se přibližují Koltoni, které jejich bezmateriální existence omrzela, ke generační lodi a převezmou všechny její obyvatele pod svou vůli. Rhodan se rozhodne se jim nejdříve podvolit a v pravý okamžik nařídí Dobrakovi, aby zapnul Beragskolth. Jeho čerpací paprsek zničí stabilizující se šestidimenzionální energetické pole krystalu. Ten se rozbije a duše posledních Koltonů zemře.

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál