Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 728
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 728
Název:Tisíciletí spáči
(Jahrtausendschläfer)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Afilie
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 30.000 př.n.l. / 3581
Jsou probuzeni, když je potřeba - jejich posláním je otroctví
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec a jeho druhové se dozvídají historii vzniku Koncilu

Olw Erryog - nový host na palubě SOL

Py - družka Olwa

Qwogg - Olwův bratr

Arautymen - diktátor Zgmahkonů

Teprve po více než padesáti tisíci lety jsou znovu »Specialisté Noci« zgmahkonským diktátorem Arautymenem probuzeni. Vládci mezitím zakryly počátky Zgmahkonů pomocí účelové manipulace s dějinami do mytologických útržků. O Erryogovi už nikdo nic neví. Hyptonové a Larové jsou pokládáni za méněcenné, aby se tak odůvodnilo jejich zotročení. Oba národy údajně pocházejí z Grojocko, kde se pod vědeckým vedením světloznalce Raty vyvinuli z primitivů k inteligentním bytostem. Raty měl také vytvořit Černý tunel, který spojuje životní oblast Zgmahkonů s galaxiemi Larů a Hyptonů. Pouze Arautymen a jeho spoludiktátor Mheyrakz vědí, že se Specialisté noci účastnili na podmanění Larů a Hyptonů. Zásahy do historie jsou tak hluboké, že Owl nakonec začne pochybovat o tom, že společně se svými sourozenci skutečně spali padesát tisíc let. Arautymen nabídne Olwovi následnictví, ale Specialista Noci není připraven stát se vazalem diktátora. Jeho bratr Qwogg se ale nechá Mheyrakzem přesvědčit a vydá se do galaxie Greiků1).

Teprve o dva roky později se podaří ostatním Specialistům Noci uprchnout ze svého vězení a na palubě RATY následovat Qwogga. Narazí na životní ostrov Greiků1), který byl vytvořen z přirozeného nebeského tělesa, a dozvědí se, že Qwogg přesvědčoval mírumilovné bytosti, aby odletěli dimenzionálním tunelem do galaxie Larů. Zatímco Greikům zprostředkovává euforizující vliv, ve kterém je v celé galaxii nastolen mír, oznamuje diktátorům Arautymenovi a Mheyrakzovi, že získal třetí národ Koncilu. Dříve než RATY opustí galaxii Greiků, kontaktuje Olwa znovu tajuplný »Zelený«. V larské galaxii odlétá Olw a jeho sourozenci na planetu Larhat, naleznou tam ale jen spálený svět. Nakonec Specialisté Noci zachytí nouzové volání Qwogga a osvobodí svého bratra na druhé planetě zeleného slunce ze stroje, s jehož pomocí mu zgmahkonští diktátoři chtějí vyrvat jeho vědomosti. Qwogg oznamuje, že mnoho Greiků při pokusu ukončit boj mezi povstalci Larů a Zgmahkonů, psychicky onemocnělo a nebo po dlouhých útrapách zemřelo. Přeživší ale pomocí svých pěti a šestidimenzionálních mozkévých a tělesných frekvencí vzbudilo v Zgmahkonech, Larech a Hyptonech pocit vzájemné loajality. Neodstranilo to sice mocenské touhy Zgmahkonů, ale vedlo to k založení Koncilu »Hetos Čtyř«.

Protože Eiwk Olwa musí kvůli zranění operovat, zjistí, že jeho bratr vlastní umělou ledvinu, a tedy musel být zřejmě vícekrát probuzen, aniž by si na to pamatoval. Dříve než mohou Specialisté podniknout další kroky, jsou omráčeni a znovu uvedeni do hlubokého spánku.

Když je Olw podruhé probuzen Arautymenem, jsou jeho sourozenci už dva roky zaměstnáni přesunem Aryotu a dalších tří prašných planet skrz dimenzionální tunel do galaxie Mastibekků2) a aby s jejich pomocí tam vytvořili malou černou díru. Beztělní Mastibekkové jsou pro zgmahkonského diktátora obzvláště zajímavé, protože s jejich pomocí se lodě Larů mohou stát neporazitelnými. Aby beztělným ukázali moc Koncilu a tak je přiměli ke spolupráci s Lary, chce zničit Arautymen s pomocí čtyř černých děr jednu potulnou hvězdu. Ta ohrožuje třetí planetu žlutého slunce, kde se nachází pro Mastibekky svatý chrám Poroskü. Aby mohl na ostatní Specialisty Noci vytvořit nátlak, Arautymen Olwa oddělil a převezl ho na ARAUTYMEN, obří kosmickou loď třídy Ekka-3. Když ARAUTYMEN přistane mezi pyramidami Mastibekků na Porosküs, vstoupí »Zelený« do mentálního kontaktu s Olwem, a Specialista Noci pozná, že se jedná o Mastibekka, který je znechucen svou beztělnou existencí.

Zelený vysvětluje, že už se jednou zmocnil Olwova těla, který mu v tom nemohl zabránit. Zgmahkon si nyní vzpomene, jak Mastibekk kdysi vnikl do jeho spícího těla, probudil ho, zabil strážce a pak s kosmickou lodí pronikl dimenzionálním tunelem do malé galaxie Kelosků. Tam došlo ke srážce s lodí Kelosků, která se právě hroutila do velké černé díry, ve které má dimenzionální tunel svůj počátek, a která by v dohledné době spolkla celou galaxii. Olw je přitom tak těžce zraněn, že mu medoautomatika lodi musí nahradit jeho levou ledvinu. Jako pomstu za srážku, která málem znemožnila užívat si po tisíciletích nového těla, vysadí Mastibekk, který Olwovo tělo nadále kontroluje, na druhé planetě poblíž ležícího rudého obřího slunce, jednu pyramidu, která začne vysávat energii ze slunce. Tím zahájí řetězovou reakci, která zhroutí stabilitu malé galaxie a urychlí pád jejich sluncí a planet do černé díry. Při zpátečním letu na Grojocko ztratí poté Mastibekk přistup k tělu Specialisty Noci. Když Arautymen pozná, že Olw navázal kontakt s Mastibekky, nechá jim prostřednictvím Specialisty Noci sdělit, že padesát tisíc Larských lodí je na cestě na Poroskü a že beztělní tak získají dlouze vytoužení kontakt s pocity. Specialisté Noci se teď Arautymenovi plně podřídí. Až na Qwogga, který se stane Prvním Hetranem galaxie Mastibekků, odlétají s ARAUTYMEN ke Keloskům. Získají jejich přátelství, zničí energetickou pyramidu Zeleného a společně s Kelosky zkonstruují Altrakulfth3), aby nebezpečí černé díry pomocí změny její energetické struktury zkrotili. Když se Olw, Eiwk, Pewwo, Trelw, Wans, Ellya, Hoisy, Pey, Py, Skeiya a Yaiska po skoro dvaceti letech vrátí na Grojocko, potkají flotilu sta kosmických lodí, které odstartovali pod vedením Qwogga, aby si podrobili Kelosky. Arautymen uvítá Specialisty Noci a oznámí jim, že na Grojocko existuje tajný archiv, ve kterém jsou uloženy důležité informace o skutečných dějinách Zgmahkonů. Na Pyovu otázku, kdy se Grojocko zřítilo do černé díry, odpoví diktátor jen, že to bilo před více než padesáti tisíci lety, ale méně než před sto tisíci lety4).

O rok později se Arautymen a další pět Strážců nicoty, jak se vládci Hetosu Šesti nazývají, že Specialisté noci budou pro jistotu rozděleni na různé planety. Olw je oddělen od své společnice Py a uveden do hrobky na Dreitgsichu. Při dalším krátkém procitnutí je Olw svědkem střetnutí mezi Zgmahkony, při které jsou nasazeny meče a energetické zbraně. Není mu, ale vůbec jasné o co šlo. Vítěz ho opět uvrhne do hlubokého spánku.

O sedmém národu Koncilu nemůže Specialista Noci předat Perry Rhodanovi žádné informace5). Na základě skutečnosti, že Zgmahkoni po zhroucení Altrakulfthu neprovedli žádné protiopatření proti zániku Balayndagaru a že Specialisté Noci nebyli nasazeni, vyvozuje Perry Rhodan a Alaska Saedelaere, že existence Olwa a jeho sourozenců přišla v zapomnění. Rhodanův úmysl probudit Specialisty Noci a využít je pro zájmy lidstva, označí ID, který se zrovna v tuto chvíli ohlásí, jako opovážlivý. ID prohlásí, že konfrontace s dějinami koncilu měla Perry Rhodanovi ukázat jen to, jak maličký je.