Perry Rhodan 712 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 712
Název:Na prahu 7. dimenze
(Am Rand der 7. Dimension)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3578
Jsou strážci nicoty - potřebují oběť
Hlavní postavy románu:

Tontro Jegontmarten - velitel korvety CINDERELLA

Eckart Birtat - 1. důstojník korvety

May Ennis - jedna ze tří žen mezi 40 muži

Peta Alahou - astronom se zabývá mrtvými

Allapatan Hirishman - muž s extrémní ctižádostí

V transmiteru CINDERLLY1) se nečekaně materializuje dlouhé tělo muže s prastarou tváří, který Eckratu Birtatovi, prvnímu důstojníku korvety, jakož i veliteli majoru Tentro Jegonthmartenovi připadá podivně známý. Cizinec ale okamžitě zemře.

Krátce na to se korveta dostane do dvojhvězdného systému, který je tvořen rudým obrem a sto kilometrovou černou dírou. Rovník Altraku, jediné planety, obklopuje energetický pás, který se na jednom místě rozšiřuje na pět set metrů vysoký útvar, který pro svůj tvar nazván »Diogenesův sud«. Když korveta dospěje do blízkosti Sudu, přiblíží se velitel, první důstojník, astronom dr. Peta Alahou, fyzik dr. Allpatan Hirishnan a vědkyně přes výživu May Ennis jako první k artefaktu. Na boku bezbarvé ocelové stěny Sudu objeví otvor, ale mozaika černých energetických polí zabraňuje pohledu dovnitř. Z planety Epyret pocházející Hirishnan zjistí, že uvnitř sudu se nenachází žádná hmota, ale jen bezpočet sedmidimenzionálních energetických polí, které jsou s černou dírou v zájemné interakci.

Když 17. července 3578 nemotorná loď s mnoha výčnělky přistane mezi CINDERELLOU a Sudem, stáhnou se Terranci zpět do korvety. Přistane ale dalších šestnáct jednotek a vytvoří kolem CINDERELLY široký kruh. Kontakt ale cizinci nenaváží. Aby vytvořili druhou frontu a neznámé, které pokládají za strážce Sudu, v případě nouze dostali pod tlak, vyšle Jegontmarten po třech dnech tři skupiny pod velením Birtata, Alahoua a inženýra Queulika. Nečekanou palbou je ale Queulikova skupina anihilována. Poté se objeví lodě Kelosků. Jako kolem svatyně tancují kolem Diogenesova sudu, který nazývají Altrakulfth, a uctívají jím zřejmě černou díru. Jegontmarten chce spustit na tanečníky palbu, ale zbraně CINDERELLY selžou. Keloskové teď Terrancům vyčtou, že jako Menší abstraktní myslitelé se dotkli Altrakulfthu a tím zohavili Svatého, jediného strážce galaxie. Tance mají ukonejšit Altrakulfth, ne ale »Velkou černou nicotu«. Nakonec cizinci korvetu donutí ke startu a nasměrují jí k černé díře. Jelikož se také lodě Kelosků zvedají, poškodí na Altraktu setrvavší skupiny Birtata a Alahoua Altrakulfth, protože doufají, že tak černá díra zničí nebo přinejmenším zabrání Keloskům v destrukci CINDERELLY. Sedm keloskských kosmických lodí se ale vrátí zpět na Altrak a zabijí mnoho Terranců.

Mezitím posádka CINDERELLY rapidně stárne. Dříve než korveta zmizí za horizontem událostí, chce se Jegontmarten zachránit transmiterem, je ale odhozen do minulosti a jako umírající muž se materializuje zpět ve vlastní lodi. Alahoua vezmou Keloskové na svou loď. Tam astronomovi sdělí, že domnělá černá díra je ve skutečnosti absolutní nicotou. Sedmidimenzionální zakřivení prostoru je tak silné, že vytváří hrdlo, které vytváří propojení do jiného vesmíru. Kdysi »Velká černá nicota« hrozila, že spolkne celou galaxii Balayndagar, ale společně s Koncilem se Keloskům podařilo vytvořit Altrakulfth a energetickými sítěmi posílili sedmi dimenzionální strukturu, aby »Velkou černou nicotu« zkrotili2). Její velikost se zmenšila na současné rozměry. Zvrácení kauzality umožnilo stále z černé díry získávat energii pro Altrakulfth. Pokud bude Altrakulfth definitivně ztracen, Velká černá nicota by znovu začala narůstat a celý Balayndagar by byl zničen.

Přes veškerou snahu Kelosků Altrakulfth nakonec imploduje. Na jeho místě se vytvoří nepatrná černá díra, která nasaje Terrance i s částí povrchu planety, dříve než se jí podaří lodím Kelosků stabilizovat.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál