Perry Rhodan 711 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 711
Název:Nekoneční myslitelé
(Die Unendlich-Denker)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3578
Jsou mistři 7. dimenze - géniové v primitivních tělech
Hlavní postavy románu:

Galbraith Deighton - šéf expedice 7 lehkých křižníků

Gucky - myšob selhává jako telepat

Icho Tolot - Haluťan si potřebuje odpočinout

Eptrocur - mladý Kelosk objevuje dva cizince

Concliva - Eptrocurův učitel

Vahnvatt - keloskský multi-politik

S flotilou sedmi lehkých křižníků nekontaminovaných materiálem z Last Stop odstartuje Galbraith Deighton společně s Guckym, Ribaldem Corellem a Icho Tolotem, aby zjistili, jestli se i na ostatní planetách Balayndagaru vyskytují podobné jevy, jako na Last Stop. V soustavě asi sto světelných let vzdálené od červeného slunce objeví Terranci čtyři SVE-křižníky Larů. Protože Larové krátkodobě přistály na Zemi podobné druhé planetě systému, teleportují se na její povrch Gucky a Tolot ze space-jetu. Oba narazí na Kelosky, kteří svou planetu nazývají Tomphus. Keloskové jsou více než tři metry velké bytosti, kteří svým nemotorným, šedivým tělem pohybují pomocí čtyř krátkých výběžků na spodní a střední části těla. Tykadlovitě působící ruce jsou ukončeny velkými úchopovými laloky, které jim dovolují jen hrubé pohyby. Monstrózní, metrová hlava bez krku se čtyřmi třicet pět centimetrů velkýma očima má vedle centrálního mozku navíc čtyři další mozky, které se nacházejí v hrbolovitě působících výstupcích. Na rozdíl od své tělesné neobratnosti jsou Keloskové uzpůsobeni jako vysoce nadaní abstraktní matematikové k vícedimenzionálnímu myšlení. Již jako novorozenci myslí pětidimenzionálně. Žáci dosahují šesté dimenze, vysokoškoláci dokonce sedmé1).

Mladý Kelosk Eptrocur objeví Guckyho a Tolot, ale ani jeho učil Concliva ani multi-politik Vahnvat mu zpočátku nechtějí věřit, takže nakonec musí sám navázat kontakt s myšobem a Haluťanem. Návštěvníci se dozví, že Keloskové žijí ve stálém strachu před černou dírou v centru Balayndagaru, kterou nazývají »Velká černá nicota«, a že patří ke Koncilu Sedmi. Národy koncilu jim stavějí také jejich oktogonální lodě. Vahnvatt nechá oba návštěvníky uzavřít pod energetický štít a oznámí jim potom, že Larové Balayndagar kdysi obsadili, když se od svých Inspektorů Hetosu dozvěděli o vynikajících schopnostech Kelosků. Protože jim technika Larů a ostatních národů Koncilu poskytla možnost, přetvářet svými schopnostmi vesmír, akceptovali Keloskové nabídku připojit se ke Koncilu jako sedmý národ. Na základě svých matematických schopnosti se stali oprávněnými pro zpracovávání strategických, politických a hospodářských plánů Koncilu Sedmi. S konkrétními výsledky se ale nezabývají. Pro Kelosky je násilí a ničení pouze vedlejším důsledkem jejich strategie, který má v poměru k dosaženému efektu pouze zanedbatelný vliv. SOL zadržují na Last Stop proto, že chtějí zachránit své nenahraditelné stoje před nebezpečím, kdyby Velká černá nicota znovu zahájila svou aktivitu a začala by polykat hvězdy Balayndagaru.

Když Larové se svým SVE-křižníkem přistanou na Tomphusu, ukryje Eptrocur Guckyho a Tolota. Protože ale ostatní Keloskové úkryt objeví, dojde ke střetu, kterého si všimnou Larové. Vahnvatt sice rozptýlí nedůvěru svých spojenců, takže Larové opět odletí, není ale zatím připraven vyjednávat s Terranci o osudu SOL. Deighton vezme Ilta a Haluťana na palubu space-jetu, a 29. července 3578 se vrací křižník zpět na Last Stop.

Joscan Hellmut se nyní domnívá, že na Last Stop se ukrývá další tajný artefakt Kelosků, který je zodpovědný za chybné chování Romea a Julie2)

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál