Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Hetos Sedmi aneb Koncil Sedmi galaxií
hledat

Hetos Sedmi aneb Koncil Sedmi galaxií

(přesměrováno z: Koncil Sedmi)

Hetos Sedmi je jedno ze šesti národů se stávající mocenské sdružení s cílem dobývat stále další části vesmíru. Sedm národů Koncilu už neexistuje. Hetos Sedmi představuje v roce 3459, když Larové vpadnou do Mléčné dráhy, mocenský faktor, se kterým se lidstvo v té době nemůže měřit.

Národy Koncilu jsou:

Za sedmý národ Koncilu jsou pokládáni Specialisté Noci, než se ukáže, že to jsou pouze dědicové Koltonů. Koltoni jim kdysi předali vědomí o sílách a tajemstvích černých děr a dimenzionálních tunelů a před dávnými časy z našeho vesmíru zmizeli, s výjimkou Voillocrona. Specialisté Noci jsou ale Zgmahkony degradováni na kosmické nedůležistosti a slouží pouze k uspokojování jejich vlastních mocenských choutek.

Národ Zgmahkonů, jejich domovský svět Grojocko před dávnými časy spadnul do černé díry, se přemístil s pomocí Specialistů Noci do "žíly" Dakkardimballonu, odkud pořádali výpravy dimenzionálními tunely do dalších 18 galaxií. Pomalu objevili Lary, Hyptony, Greiky, Mastibekky a Kelosky a poznali jejich speciální schopnosti. Spoluprácí dobýjeli národy Koncilu jednu galaxii za druhou. Když se ukázala galaxie vhodná pro Koncil, tak se nejprve objevili SVE-křižníky Larů, podmanili si domácí národy nebo je vydírali. Je následovali nejdříve Hyptonové jako regulátoři, pak Mastibekkové jako energetičtí zásobovači Larských lodí. Vzácně vysílali Greikové špehy, aby nemuseli pochybovat o povaze svých spojenců. Keloskové se věnovali výpočtů plánovacích podkladů ve své malé domovské galaxii Balayndagar. Když v roce 3578 po zániku Balayndagaru odpadnou a Zgmahkonové jsou v roce 3581 izolováni, nastává po desetitisíciletích expanze konec Koncilu. Larská vláda nad Mléčnou dráhou končí v roce 3585 odletem jejich flotili do černé díry, jak předvídala jejich osmdesátiletka.