Perry Rhodan 2733 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2733
Název:Ozvěna apokalypsy
(Echo der Apokalypse)
Autor:Michael Nagula
Cyklus:Atopický tribunál
Vydáno poprvé:03. ledna 2014
Vydáno v češtině: -
Ztroskotali mezi galaxiemi – v maskách Onryoňanů
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Terranec v masce.

Bostich – Imperátor bez říše se musí zotavit z těžkého zranění.

Neacue – Benetah je Galaktikům velice nápomocen.

Avestry-Pasik – Larský hlavní fraktor je jako jediný informován o plánu útěku.

Galdkaut – Celník odhalí detaily apokalypsy.

Ilustrace:
Perry Rhodan 2733 (Ilustrace 1)
© VPM kg.

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

V roce 1516 Nového galaktického letopočtu je Mléčná dráha již po dva roky kontrolována Atopickým tribunálem, stále ještě dalekosáhle tajemnou organizací, která se v rámci Atopického řádu stará o mír a bezpečí.

Atopové již mnohokrát prokázali svou moc, mimo jiné když odsoudili Perryho Rhodana a Bosticha k pěti stům rokům vězení. Oba delikventi však již mezitím uprchli a jsou na cestě do domovské galaxie svého spoluvězně. Cílem je tedy domovina Larů, která byla rovněž dobyta Atopickým tribunálem. Cestou zaslechnou OZVĚNU APOKALYPSY...


GYUDOON putuje přes z pěti Hvězdných portálů se skládající transmiterovou sít do Larhatoonu. Bostich není pro utrpěné těžké zranění schopen jakékoli akce.