Perry Rhodan 2734 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2734
Název:Les a dívka
(Der Wald und das Mädchen)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Atopický tribunál
Vydáno poprvé:10. ledna 2014
Vydáno v češtině: -
Přílet na Volterhagen – dědictví minulosti se probouzí
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Terranec čelí zapomenutému odkazu.

Bostich – Imperátor bez říše se musí smířit s novými okolnostmi.

Neacue – Benetah čelí nebezpečí Volterhagenu.

Than-Deneec – Larka se odváží do nebezpečného lesa.

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

V roce 1516 Nového galaktického letopočtu je Mléčná dráha již po dva roky kontrolována Atopickým tribunálem, stále ještě dalekosáhle tajemnou organizací, která se v rámci Atopického řádu stará o mír a bezpečí.

Atopové již mnohokrát prokázali svou moc, mimo jiné když odsoudili Perryho Rhodana a Bosticha k pěti stům rokům vězení. Oba delikventi však již mezitím uprchli a doputovali do Larhatoonu, domovské galaxie Larů, která byla rovněž dobyta Atopickým tribunálem. Na planetě Volterhagen se dočkají LESA A DÍVKY...


Když se GYUDOON přiblíží k planetě Volterhagenu, Avestry-Pasik způsobí explozi, která loď poškodí tak těžce, že je přinucena k nouzovému přistání. Přitom Lar zaútočí na Perryho Rhodana. Ten srazí soupeře kostkou kovu vae do bezvědomí a unikne s Bostichem a Neacuem z plavidla. Rhodan sice zná Volterhagen pouze z vyprávění, ale ví, že larská města dříve rozhodně nebyla potažena technopletivem, jako je tomu nyní. Uprchlíci nemohou být daleko od výzkumného centra Narotaak. Cesta k němu vede lesem plným agresívních bytostí, jejichž jedu Nesmrtelní nepadnou za oběť pouze díky buněčným aktivátorům.

Aktuální data:
24.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459481.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!