Perry Rhodan 727 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 727
Název:Specialisté Noci
(Spezialisten der Nacht)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 100.000 př.n.l. / 3581
Jsou nedobytní - protože žijí mezi dimenzemi
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec poslouchá vyprávění z minulosti

Galkon Erryog - zachránce planety

Olw Erryog - Specialista Noci

Py - Olwova družka

Bassok - zakladatel intergalaktického impéria

Pestnor - Bassokův zmocněnec

V daleké minulosti se soustava Arryad s Grojocko, rodným světem Zgmahkonů, nezadržitelně přibližovala k obrovské černé díře, a obyvatelé Grojocko začínali přesidlovat do sousedních slunečních soustav. Geniální hyperfyzik a matematik Olweiwk Pewwoogg Skeiyaellya Yaiskapy Galkon Erryog se snaží ale přesvědčit svůj národ, že se planeta skrze černou díru dostane do jiného prostoru1). S odvoláním na Absomata, proroka z Grunacku, který své vnuknutí obdržel od samého Absomman-Pergha, chtějí kněží z Grojocku zavraždit Galkon Erryoga jako údajného ničitele národa, ale jeho syn Olw odhalí jednoho útočníka a postará se o to, aby jeho otec byl alespoň poslán před soud Oppola Abryoka, »Slepého«. Ten ale naslouchá argumentům »Dvojhlavých« a svých vědeckých poradců a doporučí všem přívržencům Galkona Erryoga, aby zavčas z Grojocko odešli. Olw Erryog je kvůli zabití kněze odsouzen k tradiční smrti skrz pouštění žilou. Protože ale žilokati Grojocko už opustili s evakuačními loděmi2), bude mladý Zgmahkon ponechán na domovské planetě. Až asi na sto tisíc Zgmahkonů opustí všichni svou planetu. Nakonec je Grojocko gravitačními silami odtržena od svého slunce. Tajemná zelená postav s planoucíma očima a dlouhými vlasy mezi šupinami, která Olwovi připomíná staré legendy, dodá Galkon Erryogově synu odvahu, aby se zbavil pout. Tak se Olwovi podaří dostat se do Erryogovy budovy, dříve než Grojocko, chráněné energetickým polem, spadne do černé díry a dimenzionálním tunelem se dostane do »Velké černé nicoty«, pětidimenzionální bubliny, do které nasycené černé díry z univerza odvádí své energetické přebytky. Galkon Erryog, který dosáhl svého cíle, odejde ze života a předá odpovědnost na Olwa, který stejně jako jeho ostatní synové Eiwk, Pewwo, Qwogg, Trelw a Wans a jeho dcery Ellya, Hoisy, Pey, Py, Skeiya a Yaiska, mají díky genetickým manipulacím schopnosti cítit podstatu pěti a šesti dimenzionálních energií1). Grojocko se stabilizuje na orbitu kolem slunce New-Arrayd.

Po dvou letech zbaví moci bývalé velitel flotily Bassok Olwa a jeho sourozence3), kteří vzbuzují nedůvěru ostatních Zgmahkonů, protože nemají žádné plovací blány, jsou menší než jejich druhové, mají větší hlavy a nestárnou. Jako »Specialisté Noci« jsou uvedeni do hlubokého spánku, ze kterého je Bassok o padesát let později opět probudí.

Grojocko má mezitím pět set tisíc obyvatel a bylo dalekosáhle zkultivováno. Biologickými experimenty Bassok, který nosí titul Vrchní správce, zjistil, že žádní Specialisté Noci nemohou s normálními Zgmahkony zplodit potomky. Zatímco drží jejich sestry jako rukojmí, donutí Bassok mužské »Specialisty Noci«, aby s ERRYOGem odletěli dimenzionálním tunelem zpět do normálního universa, aby pátrali po ostatních Zgmahkonech. ERRYOG se dostane do galaxie, ve které si Larové vybudovali hvězdnou říši, kterou brutálními způsobí rozšiřují. Když pozorují, jak Larové Ephysal, obydlenou planetu, zpustoší pomocí atomových zbraní, následují Zgmahkoni jednu jejich loď ke žlutému slunci, jehož třetí planeta Larhat, je významným světem Larů. Aby je zastrašili, nechá Bassokův pověřenec Pestnor rakety, kterými je ERRYOG ostřelovaná, přesměrovat na oba měsíce Larhatu. Technicky dalece vyspělejší Zgmahkoni jsou poté uctivě přijati ve vládní budově planety. Ovlivnění Prestnorovou hrozbou, že Zgmahkoni mohou kdykoliv odmrštit jejich slunce do černé díry, Larové kapitulují. Prestnor zůstává u Larů, zatímco Specialisté noci se vrací zpět k Bassokovi. Když krátce poté s ERRYOGem vedou dvacet zásobovacích lodí skrz dimenzionální tunel na Larhat, varuje »Zelený« Olwa ve snu před pastí Larů. Zgmahkoni přemohou padesát larských lodí, které na ně číhají, a dorazí k planetě Larhat, na které Prestnor vytvořil nedobytné předností.

Ve stejné době se ženští Specialisté Noci vydávají dimenzionálním tunelem do galaxie Chmaczy-Pzan4). Na ledovém světě Chroty-pzoink narazí poprvé na Hyptony, kteří si svou domovskou galaxii podrobili paralogicko-psychonarkotickými schopnostmi, které Zgmahkonské ženy nazvou »Síla přesvědčení«. Protože u Specialistů Noci jejich síly selhávají, Hyptonové se Zgmahkonům dobrovolně podřídí. S pomocí Hyptonů se podaří kontrolovat Lary, a založit tak základní kámen pro Bassokem plánovaný Koncil, který má přetrvat tisíciletí.

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál