První Hetran

První Hetran je titul osob, kteří pod záštitou Koncilu vládli svěřené galaxii.

Hetos Sedmi, neboli krátce Koncil, byla organizace sedmi různých galaxií, jejichž hlavní národy byli přímými členy v Hetosu. Byli to: Zgmahkoni, Larové, Mastibekkové, Hyptoni, Keloskové a Greikové. Sedmý národ, Koltoni, vystupovali jen v oduševnělé formě a byli většině členům zcela neznámí. Charakteristické pro koncil bylo, že mohl fungovat je ve spojení všech šesti národů. Vyloučení jednoho jediného národa znamenalo zánik Koncilu.

Koncil po svém vlastním upevnění začal s dobýváním dalších galaxií. Přitom každý ze šesti národů měl speciální úkol, přičemž Zgmahkoni byli veliteli všech národů Koncilu. Larové byli vojáci, Keloskové plánovači, Mastibekkové dodávali energii pro SVE-technologii Larů atd..

Při dobývání byla vybrána galaxie, Larové pak začali jednotlivé obyvatele školit na takzvané Inspektory Hetosu. Ti dodávali zpočátku cenné informace o současném politickém stavu v galaxii a poté byli jako spící agenti vysláni na své původní místo. Po vyhotovení plánu na dobytí, na kterém pracovali hlavně Keloskové, odletěl do cíle velký svaz SVE-křižníků pod velením Apoštola Hetosanů a postavil obyvatele před dokonalá fakta. Díky jejich ofenzivní a defenzivní technologii se nedalo myslet na skutečný odpor. Aby se obyvatelé cílové galaxii uklidnili, byl z jejich řad zvolen První Hetran. Ten nyní vládl všem národům a byl podřízen jen Apoštolovi Hetosanů.

Tímto Hetosané zabránili dvěma možným zdrojům konfliktu. Zaprvé Hetran znal nejlépe politickou strukturu galaxie a mohl proto cíleně jednat. Zároveň byl tak vytvořen jakýsi hromosvod, na který se sváděl hněv všech národů.

Na příkladu Mléčné dráhy se ukázalo, jak byla důležitá volba správného Prvního Hetrana. S volbou Perry Rhodana měli Larové zpočátku ulehčenou hru s dobývání Mléčné dráhy, protože národy nemohli uvěřit tomu, že by Rhodan vystupoval jako diktátor. Teprve když Larům bylo jasné, že Perry Rhodan ze sebe nenechá udělat loutku Koncilu, vybrali v Leticronovi osobu, u které věděli, že se nebude bát rozpoutat krvavý konflikt. Pro Apoštola Hetosanů to nebylo lehké rozhodnutí, protože musel vysvětlit finanční výdaje na tuto akci. Visela nad ním hrozba, že Koncil nasadí nového Apoštola.

Známí První Hetrani:

Mléčná dráha v časech začlenění do Hetosu:

Larská hlavní galaxie Larhatoon:

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál