Maylpancer

Informace o postavě:
Národ:Supertěžcí
Výška:1.80 metru
Titul:První Hetran

Maylpancer pocházel z národa Supertěžkých a několik let jako První Hetran pod záštitou Larů vládl Mléčné dráze. Se svou výškou a šířkou 1.80 metru měl typické míry svého národa. Používá silné výrazy, ale zdaleka není tak brutální jako ostatní Supertěžcí. Charakterově je Maylpancer spíše mírný. Ale dokáže být neoblomně tvrdý, když je něco dělá ve vlastním zájmu nebo má uposlechnout rozkaz Larů.

Maylpancer se narodil na planetě Obskon, která je popisovaná jako sousední planeta Pariczy a na které vládne gravitace 3.11 g.

Když se Maylpancer roku 3560 dostal k moci, ovládali Larové společně se Supertěžkými už sto let Mléčnou dráhu. Předchozí První Hetran Leticron byl již v letech a platil za duševně zmateného. Hotrenor-Taak, Apoštol Hetosanů a vrchní velitel Hetosských sil v Mléčné dráze, si nechal záležet na tom, aby vybral nového, svěžího Prvního Hetrana. Několika triky ze strany Hoternor-Taaka se Maylpancerovi podařilo Leticrona přemoci v souboji a převzít jeho místo.

Maylpancer byl mírnější než jeho předchůdce. Zmírnil otroctví národů Mléčné dráhy, ale nevzdal se kontroly nad ní. Zároveň byl ale typickým představitelem národa Supertěžkých, brutálním a neovladatelným, když došlo na prosazování jeho zájmů. Věděl sice, že kdesi v Mléčné dráze má lidstvo úkryt, který vede Atlan a Julian Tifflor (dokonce znal pojem NEI), věřil ale, že s technicky daleko vyspělejšími Lary jako partnery získá převahu nad tímto doutnajícím soudkem prachu.

Nečekané stažení Mastibekků z Mléčné dráhy a s tím spojený nedostatek energie pro SVE-křižníky Larů ale ukázalo zranitelnost jeho spojenců. Kromě toho nedůvěřoval plánům uprchlých Kelosků (osmdesátiletka). Věděl, že odchod Larů z Mléčné dráhy by vedl ke zhroucení jeho režimu.

Společně s Hyptony plánoval vraždu Hotrenor-Taaka s cílem přivést k moci jinak smýšlejícího Lara, který by v Mléčné dráze převzal moc. V průběhu atentátu byla Maylpancer zabit domorodci.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál