Perry Rhodan 710 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 710
Název:Kosmická loď v poutech
(Raumschiff in Fesseln)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3578
Ráj se stává pastí pro SOL - smrtelný efekt zabraňuje jejímu startu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec ztroskotá na Last Stop

Joscan Hellmut - kybernetik SOL

Kishin Mandruga - šéf průzkumnických oddílů SOL

SENECA - palubní mozek SOL varuje

ID - duchovní bytost z Poutníka se opět ozve

Cass a Janie - dva unešení se vrátí zpět

Teprve po osmdesáti třech letech po startu SOL ze Země1) je 3. července 3578 pomocí SPARTAC-teleskopů objevena pozice Mléčné dráhy, ale nepodaří se zatím zjistit vzdálenost. SOL se během svého bloudění stala generační lodí, na které lidé umírali a další se rodili. V současné době čeká na okraji kulovité hvězdokupy, která obsahuje jen tři tisíce pět set sluncí a jako samostatný shluk hvězd se nachází 400‘000 světelných let od větší galaxie. Maličká galaxie, která se zřejmě před milionem let stala dějištěm kosmické katastrofy, se nazývá Balayndagar (osamělá malá). Dříve než se SOL vydá k Mléčné dráze, přistane SOL-buňka 1 s prostřední částí 5. července na Last Stop, Zemi podobné druhé planetě jednoho žlutého slunce Balayndagaru, aby nabrala zásoby. SZ-2 zůstane pro jistotu na orbitu. Bezprostředně po přistání se telepaticky Perry Rhodanovi ohlásí ID a sděluje Terranci, že se nachází přímo před další ze Sedmi pečetí2), protože našel cestu do Balayndagaru, aniž by to byl jeho cíl. Aby zlomil další pečeť, musel by se Rhodan a jeho deset tisíc Terranců vystavit nebezpečí, které překonává vše, co až dosud zažili.

V následujících dnech je na palubu SOL transportována rostlinná a zvířecí potrava, stejně jako kovy získané z nerostných nalezišť planety. 9. července ale SENECA nenadále zruší přípravy ke startu s odůvodněním, že materiál uskladněný na palubě by při pokusu o opuštění planety explodoval. Důvod pro to nemůže palubní mozek prozradit, ale zkusmo vyslaná korveta skutečně detonuje, když se vzdálí na třicet kilometrů od planetárního povrchu. Starý dvanácti místný záchranný člun, ve kterém se nenachází žádný materiál z Last Stop, dosáhne ale SZ-2, aniž by explodoval. O několik hodin později prchne major Tontro Jegontmarten a dalších čtyřicet dva členů posádky s korvetou CINDERELLA, která nepřišla do kontaktu s látkami z Last Stop, směrem k centru Balayndagaru3). Nakonec dá Perry Rhodan a Galbraith Deighton SOL-buňce 2 rozkaz, aby pod velením emocionauta Senco Ahrata a Rase Čubaje na palubě sama odletěla k Mléčné dráze4).

10. července narazí strážce skladiště Cass Tomlyn a jeho přítelkyně Janie, kteří společně uprchli do divočiny Last Stop, na cizorodý technický útvar, který kvůli jeho matoucím nástavbám zpočátku považují za trosky. Nápadný na něm jsou hlavně jeho hrubě a primitivně vypadající řídící pult. Romeo a Julie, mobilní venkovní jednotky SENEKY, které vyslal na palubě SOL narozený kybernetik Joscan Hellmut, aby nález prozkoumali, zničí ale artefakt bez znatelného důvodu. SENECA jakoukoliv účast na této události popírá. Hellmut dodává, že postup prozatím podléhá utajení5).

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál