Perry Rhodan 736 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 736
Název:Mstitel mezi hvězdami
(Rächer zwischen den Sternen)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3580 / 3581
Legenda se stává skutečností. Loď duchů šíří strach - a naději
Hlavní postavy románu:

Senco Ahrat - velitel lodi duchů

Ras Čubaj - teleporter naučí přisluhovače Larů bát se

Glytha Vermeeren - Terranka hledá nový, svobodný svět

Phelton Vaskoss a poručík Melaxon - Glythanini přátelé

Atlan - Lordadmirál se dozvídá o osudu zmizelé Země

Předtím, než ho jmenoval Prvním Hetranem Mléčné dráhy1) vysvětlil Hotrenor-Taak Maylpancerovi, aby počítal s tím, že se Perry Rhodan do galaxie vrátí s dálkovou kosmickou lodí. Apoštol Hetosanů ví, že Rhodan by pak musel nabrat na palubu nové zásoby Nugasu, k čemuž přicházejí v úvahu jen tři skladní světy bývalého Solárního impéria. Vedle obchodního světa Olympu a planety Sormora v soustavě Vega k nim patří druhá planeta tmavorudého slunce Kennkant. Hotrenor-Taak chce dvě skladištní planety znepřístupnit a třetí proměnit v past.

Když se SOL-buňka 2 2) po několikaměsíčním letu dostane na okraj Mléčné dráhy, dozví se Senco Ahrat zachyceným vysíláním o Vhratově mýtu, ve kterém se pojednává o návratu Perry Rhodana. Specialista na světelné paprsky dr. Don Paros uskuteční proto změnu ochranného štítu lodi, která z SZ-2 udělá polomateriální stín. S pomocí podobného štítu může teleportér Ras Čubaj vystupovat jako »Stín«. Objevení lodi Vhratoa3) dá kultu slunečního posla novou energii. V časech po založení GAVÖK4) zachrání maskovaná Vhratoova loď opakovaně jednotky aliance před útoky Supertěžkých.

Zničí také tři křižníky Supertěžkých, které zaútočí na hlídkovou loď New Terra, dosud neobydleného světa na okraji galaktického centra. Zde 165 let stará, ještě na Zemi narozená Glytha Vermeeren shromáždila čtyři tisíce kolonistů, kteří byli osvobozeni z Leticronovy trestanecké planety. Koncem roku 3580 Supertěžký Jartham, důvěrník Maylpancera, napadne s dvanácti hlídkovými loděmi New Terrra. Osadníkům se podaří čtyři z dvanácti lodí sestřelit a se svými dvěma loděmi se pokoušejí uprchnout. Dříve než je Jartham stihne zničit, objeví se Vhratoova loď a zničí jeho další čtyři válcové lodě. Jako stínová postava vyzve Čubaj Jarthama k ústupu. Protože Supertěžký poslechne, nechá Glytha Vermeeren New Terra vyklidit. Ras Čubaj se teleportuje do jedné uprchlické lodi a prozradí Glythtě Vermeeren, která je také zvaná jako Matka Země, osud SOL. Stará žena se poté nabídne, že zaranžuje setkání s Atlanem. Zatímco ona sama čeká u rudého slunce vzdáleného čtyři sta světelných let od New Terra, ukterého se má schůzka konat, odstartuje dvanáct space-jetů, aby našli nový svět pro kolonisty. Na bezejmenné planetě žlutého slunce se poručík Melaxon se třemi průvodci dostane do moci trpasličích, humanoidních domorodců. Dříve než se jim podaří hypervysílačkou kontaktovat Supertěžké, ve kterých vidí své bohy, podaří se Melaxonovi, Horaxovi, Jeffersovi a Pantrauovi uniknou se svým space-jetem.

Protože naléhavě potřebují do Waringského-koma-kompresního-pole komprimované protony jako zdroj energie, odlétá SZ-2 mezitím do soustavy Vega, ale převaha nepřátel uzavře soustavu a učiní tamní depo nedosažitelným. SZ-2 se proto vydá na Kennkant. Během cesty objeví v jednom vraku kosmické lodi záznamy, ze kterých vyplívá, že naděje na záchranu Vhratoem existuje již sedmdesát let5). Protože Ahrat a Čubaj počítají s léčkou, unikne SZ-2 z pasti, kterou na ně Hotrenor-Taak se čtyřmi sty kosmickými loděmi přichystal na džunglovitém světě Sormora.

V blízkosti rudého slunce se SZ-2 setká s Atlanovou lodí. Během rozhovoru vyjde najevo, že Arkonidan je vůči kultu Vhratoa a tak i proti nadějím na osvobození Mléčné dráhy Rhodanem skeptický a místo toho se soustřeďuje na rozvíjení GAVÖKu a projektu Multi-Cyborgů. Je rozhodnuto SZ-2 zásobovat novou energií na třetí planetě, na Olympu. Atlan vstoupí na palubu SOL. Mezitím odlétá Čubaj s Melaxonovým space-jetem k planetě trpasličích humanoidů, odstraní vysílač a víru domorodců v Supertěžké a získá tak pro Glythu Vermeeren a její kolonisty, kteří odmítají Atlanovu politiku a nechtějí se usídlit v Provconově pěsti, nový domov. Tři lodě Supertěžkých, které na kolonisty čekají, jsou zničeny SZ-2.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál