Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 706
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 706
Název:Apoštol Slunečního posla
(Verkünder des Sonnenboten)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3580
Výpad z pověření Atlana - kosmická loď NEI zkoumá galaxii
Hlavní postavy románu:

Atlan - zakladatel Nového Einsteinova Impéria Lidstva

Vancon Tabhun - velitel průzkumné lodi

Pete Woreman a Al Larris - plukovníci Tabhunova doprovodu

Císař Karl - veterán z Terry se vydává na poslední dobrodružství

Apter Haras a Okunan Opan - soupeřící apoštolové Slunečního posla

Vhrato - přízrak, který má přinést svobodu

V Mléčné dráze1) se Atlan v uplynulých 120 letech vyrovnal s vládou Larů a v ochraně Provconovy pěsti založil na Gäa2) Nové Einsteinovo Impérium (NEI) s hlavním městem Sol-Town. Protože delegace Greiků3) akceptovala situaci v Mléčné dráze tak, jak jí byla ukázána, dospěl Atlan k závěru, že NEI musí samo dlouhodobě něco proti Koncilu podniknout. V neposlední řadě byly proto jako tajná zbraň proti Larům a Supertěžkým vyvinuti Multi-cyborgové neboli Mucyové4), synteticky vyrobení živí tvorové, kterým pozitronika nebo mozky zemřelých propůjčují základní inteligenci. Mucyové sami se ale cítí jako plnohodnotní lidé. Profesorem dr. Arnok Kammaem řízený projekt předvídá, že se Mucyové po dobrém vzdělání integrují do lidské společnosti. Atlan zamýšlí Multi-cyborgy Vross Barratilla, Kertana Tigentora a Ertyn Grammlondovou, kteří se vyrovnají Supertěžkým, nasadit do akce ve Sluneční soustavě, kde Ronald Tekener již řadu let pracuje pod jménem Kalteen Marquanteur jako pozorovatel NEI. Barratill, Tigentor a Grammlod mají převzít staromutanty Wuriu Sengua, Tako Kakutu a Betty Toufryovou5), a odstranit Leticrona, dříve než si znovu stihne upevnit své mocenské postavení.

10. srpna 3580 odstartuje plukovník Vancon Tabhun s těžkým křižníkem DOOGEN z Gäa, aby prozkoumal situaci v Mléčné dráze a pátral po roztroušených lidských skupinách. DOOGEN odlétá nejdříve do nedaleko ležícího systému slunce Caldohra, jejíž šestá a sedmá planeta byly za časů Solárního impéria terranské koloniální světy. Na Ferisshonu, sedmé planetě, už ale mezitím neexistuje žádná civilizace. Když přistane se space-jetem na Fretiklia, šesté planetě, je zajat potomky osadníků pro Vhrata, messianišským vzezřením6), od kterého utlačovaní terranští potomci z Mléčné dráhy očekávají osvobození od jha Larů a Supertěžkých a který bude uctíván také jako Vhrato-Galakteon ze Sol-Townu. Kněží Vhratoa Apter Harras oznámí Tabhunovi, že se na Fretiklia občas objeví Supertěžcí, které Atlan hledá. O něco později objeví stošestačtyřicetiletý Císař Karl7), který se jako černý pasažér dostal na DOOGEN, že se na planetě zdržuje Supertěžký Rennlynnk. Ten zabije seržanta Al Larrise, který hlídá Tabhunův space-jet, ale Karl mu zabrání v útěku, zatímco poškodí jetu pohon. Supertěžký je zastřelen, ale podaří se mu předtím odeslat radiogram.

Zatímco druhý jet odváží Tabhuna a jeho muže, je DOOGEN napaden dvaceti sedmi válcovitými křižníky. Náhle se ale vynoří velká, jen jako stín vypadající kulovitá loď a zničí několik lodí Supertěžkých. Ostatní se stáhnou. Když přízračná loď opět zmizí, objeví se v DOOGENU nakrátko stínová postava a vysvětluje: »Stojím na počátku nové doby, protože Vhrato, Sluneční posel, přinese světlo do vaší současnosti. Vhrato znovu osvobodí Mléčnou dráhu a Lidstvo.«8).

Když DOOGEN opět dorazí na Gäa, jsou Mucyové už na cestě do Sluneční soustavy.