Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Gäa
hledat
Astronomická data:
Další jména:Prov III
Průměr:12 986 km
Doba rotace:21,1 hodiny
Gravitace:1,003 g
Pořadí od hvězdy:3
Soustava:Prov
Obyvatelé planety:
Gäaňané

Gäa je planeta v temné mlhovině Provconova pěst a byla pojmenovaná na základě své podobnosti se Zemí. Provcoňané tuto planetu nazývali Prov III.

Je to třetí planeta slunce Prov. Planeta se vyznačuje šesti velkými kontinenty a oceány, jakož i bujnou vegetací a mnoha pohořími. Hlavní město planety před osídlením Terranci bylo Aercto-Tanam na kontinentu Pront. V časech NEI je hlavním městem Gäa Sol-Town.

Historie

Zpočátku byla Gäa základnovým světem PROV-CONHATRA, organizace odporu proti Hetosu Sedmi, kterou tvořil larský národ Provcoňané.

Po zhroucení Solárního impéria se Prov III stala útočištěm pro uprchlíky, kteří planetu na vzpomínku zmizelé Země pojmenovali Gäa.

S pomocí Provcoňanů a s podporou v Provconově pěsti domáckých Vincranů se Gäa po roce 3460 během bojů mezi Koncilem Sedmi a následníky Solárního impéria stane hlavním stanem v Mléčné dráze zbylých sil Solárního impéria a USO.

Další Terranci, kteří byli roztroušeni v Mléčné dráze a loveni Leticronovými pochopy, utíkali na Gäa. Později sem byla transportována i PLÁSTEV 1000. Gäaňané se poté postavili na odpor Koncilu Sedmi a Supertěžkým.

Pod Atlanovým vedením vzniklo v roce 3500 Nové Einsteinovo Impérium jako následník Solárního impéria s planetou Gäa jako centrem. Na vrcholu moci NEI měla Gäa asi 3.5 miliardy obyvatel.

Konec vlády Hetosu Sedmi v Mléčné dráze znamenal i konec NEI. Jako jeho následník byla ve Sluneční soustavě založena Liga Svobodných Pozemšťanů.

Když se Terra v roce 3585 opět materializuje na svém původním stanovišti, přejde většina Gäaňanů v rámci Operace Otec poutník zpět na Terru a vytvoří tak základ nového osídlení liduprázdné země.

Některé zdroje dokonce uvádějí totální vystěhování. Později se ale zmiňují o terranských obyvatelích Gäa. Všichni Provcoňané zůstali na Gäa.

Za časů Kosmické hanzy byl Kosmický bazar HAMBURG, bývalá spórová loď GOR-VAUR, umístěn 2 světelné roky od Gäa.

Během vlády Monose byli Provcoňané vyhubeni.

Kolem roku 1200 NGL bydleli na Gäa dvojčata Mila a Nadja Vandemarovi.

O dalším vývoji už není nic známo. Zejména kvůli obtížné dosažitelnosti (problematická navigace v temné mlhovině Provconovy pěsti a nutné podpoře Vincranů) upadla Gäa po konstituci LSP v zapomnění.

Pro historiky je důležité, že z Gäa pochází značná část dokumentace zážitků Atlana (takzvaná Atlanova dobrodružství v čase) z doby jeho exilu na Zemi (od 8000 před Kristem až 2040 po Kristu).