Operace Otec Poutník

Operace Otec Poutník je Julianem Tifflorem vypracovaný plán, na opětovné osídlení Země terranskými potomky, kteří byli po roce 3585 roztroušeni po celé Mléčné dráze.

Nutnost spustit tuto operaci se Tifflor dozvěděl od ID přes jejího posla Kershylla Vanneho. Protože ani on sám nevěděl, že Plán dokončení pamatoval na to, že Země bude znovu přemístěna na její původní stanoviště, způsobil tento plán zpočátku veliký zmatek ve vládě NEI. Jak mohli miliony potomků Pozemšťanů pomýšlet na opuštění Mléčné dráhy, aby osídlili planetu vzdálenou mnoho milionů světelných let? Dokonce i Tifflor byl k plánu skeptický. Protože ale věřil v moudrost superinteligence, nechal projekt Otec poutník odstartovat.

Průběh

Obliba plánu byla zpočátku nízká, zejména v době, kdy se ukázalo, že vláda Larů se blíží ke konci. Ukrývání se před Lary a Supertěžkými už nebylo dále potřeba. Náhle se ale všechno změnilo, když se Terra a Luna vrátili do Sluneční soustavy, a byli až na několik členů Terra-patroly zcela neobydlené. S pomocí organizace AID, vedené Ronaldem Tekenerem a Jennifer Thyronovou, byli ve všech částech Mléčné dráhy sesbíráni terranští potomci a odvezeni na Terru.

K navrátilcům patřili vedle pozdějšího Rytíře Hlubiny Jena Salika, také Gäajští mutanti Volther Throynbee, Dun Vapido, Bran Howatzer, Eawy ter Gedan a Boyt Margor.

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!