Perry Rhodan 709 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 709
Název:Ocelová pevnost Titan
(Stahlfestung Titan)
Autor:William Voltz
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3580
Má veškerou moc galaxie - ale chce jen nesmrtelnost
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener - zajatec Ocelové pevnosti

Kertan Tigentor, Ertyn Grammlond a Vross Barratill - vědomí tří mutantů v tělech Multi-cyborgů

Leticron - První Hetran odstoupí

Maylpancer - favorit Larů na místo Prvního Hetrana

Hotrenor Taak - Apoštol Hetosanů

13. září 3580 přiveze Hotrenor-Taak se svým SVE-křižníkem transmiterového hyperfyzika Maylpancera, osmatřicetiletého Supertěžkého ze tří gravového světa Obskon, kterého Larové vybrali za nástupce excentrického Leticrona, k Saturnově měsíci Titanu. Leticron se už dlouho skrývá ve své obrovské Ocelové pevnosti na Titanu, která pokrývá sto čtverečních kilometrů a postavil ho pro něj Terranec Saphirocca. Pro svou zábavu si První Hetran nechává uspořádávat turnaje, kde společně bojují robokoně a kopiníci. Podřízení, kteří upadnou v nemilost, se musí pokusit s robokoněm na rampě dosáhnout únikové rychlosti a tak se dostat na oběžnou dráhu Saturnova měsíce. Většinou se přitom ale zřítí a zemřou.

S dalšími Supertěžkými a členy Koncilu se Leticron už dva a půl roku stýká jen pomocí videofonu. Maylpancer, který by se chtěl vyhnout přímé konfrontace s Corunem z Pariczy a doufá, že ho Larové zbaví moci, ho ale 15. září osobně vyzve k duelu o následnictví, které se má 18. září konat na dvoře Sedmi sloupů, největším místem pro turnaje na Titanu. K Maylpancerově rozčarování ale Hotrenor-Taak proti tomuto měření sil nic nenamítá. Pro Lary je politicky důležité, aby nový První Hetran oficiálně nepadl.

Apoštol Hetosanů zjistil změnu ve chování svých vlastních lidí. Sice se dalekosáhle drží výpočtů přicházejících z Balayndagaru, podle kterých mají vést politiku ve smyslu koncilu, ale stále více se od ní také odkloňují a začínají se na Mléčnou dráhu stále méně koukat jako na složku Koncilu, která by se měla v budoucnu zcela integrovat, ale spíše jako na vlastnictví Larů.

Když Ronald Tekener, Vross Barratill, Kertan Tigentor a Ertyn Grammlond se dostanou do Ocelové pevnosti, pozná Leticron svými paraschopnostmi Tekenerovu masku a rozpozná i obsahy vědomí Staromutantů v Multi-cyborzích. Supertěžký zamýšlí pomocí PEW-kovu rozpuštěného v těle Ertyn Grammlonda svého ducha nechat rozptýlit po Ocelové pevnosti a tak získat věčnou existenci, a nechá proto Mucyho zabít. Obsah vědomí Betty Toufryové se zachrání v těle Kertana Tigentora. PEW-kov nechá Leticron přidat do soklu středního ze sedmi sloupů turnajového prostranství, protože se mu zdá nejvhodnější, jelikož mu slouží jako vstup do pevnosti.

Mezitím pomohou Larové Tekenerovi k útěku, aby Leticrona zmátli a oslabili ho tak před nadcházejícím soubojem. Během útěku narazí bloudící Tekener na Saphirocca, ze kterého se stala lidská troska. Zatímco Leticron 18. září nastoupí za přítomnosti mnoha diváků proti Maylpancerovi, ukáží Larové Tekenerovi cestu k vězení Multi-Cyborgů. Tekener odstraní energetickou blokádu a Tigentor s ním a s Barratillem teleportují do hangáru, ze kterého uniknou na třech malých kosmických lodích1). Během souboje se shodí Maylpancer a Leticron již během prvního útoku vzájemně ze sedla. Při druhém střetu se zachová Maylpancer ryze instinktivně, takže Leticron nemůže předvídat jeho taktiku a takže ho kopí shodí. Leticron vyčítá jen Hotrenor-Taakovi svou smrt, a nechá pak svého ducha z umírajícího těla přejít do PEW-kovu v podstavci sloupu. Pozná ale, že přechod do Ocelové pevnosti není možný a že bude navždy zachycen v jako pěst velkém kusu PEW kovu2).

Maylpancer je Hotrenor-Taakem jmenován novým Prvním Hetranem Mléčné dráhy3).

Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!