Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 735
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 735
Název:Armáda z ghetta
(Die Armee aus dem Ghetto)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Afilie
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3580
Otec Ironside zasahuje - a jeho pomocníky jsou nejchudší z chudých
Hlavní postavy románu:

Trevor Casalle - "Světlo rozumu" jde po imunních

Sergio PErcellar - zdánlivě mrtvý je vyslýchán

Reginald Bull - vůdce OGN

Ranjit Singh - zbabělec se projeví jako bojovník

Artur Prax a Joupje Termaar - členové LdG

Otec Ironside - šéf armády z ghetta

Sulliman Cranoch, sémantik OGN, který vyšetřuje umělé vzpomínky Ranjit Singha, si všimne nápadné shody mezi způsobem, jakým jsou koncipované, a textem v »knize«1).

Pomocí drog a mučení vytáhne Heylin Kratt ze Sergio Percellara pozici Porta Pato. Zatímco Kratt chce Percellara odstranit, nařídí Trevor Casalle, aby byl zajatec odvezen do nemocnice. Kromě toho poručí útok na základnu OGN. Když aphilické útočné oddíly čtvrté zemské divize zaútočí na dvanáct vchodů Porta Pato, vydá Reginald Bull okamžitě instrukce k útěku transmitery na Ovaronovu planetu2). Aby se transport zamaskoval, je současně vyzářeno obrovské množství materiálu na Goshmos Castle. Jen Ranjit Singh, kterému lékař Oliveiro Santarem navrátí pravé vzpomínky, si všimne, že komando Kratta navrtává plášť Porta Pato z mořského dna. Singhovi se ale nepodaří varovat své přátele. Imunní mezitím získají čas, protože Bull nechá na neobydleném ostrovu v Atlantiku St. Paul odpálit lemurskou raketu s fúzní bojovou hlavicí a ultimátem vyzve Aphiliky k ústupu. Velitel útočníků krátce na to prohlásí, že je připravený jednat o kapitulaci imunních. Teprve teď zjistí imunní, že bojoví roboti K5 pronikly pláštěm do jejich základny.

Se dvěma ponorkami dosáhne mezitím komando vedené Joupje Termaarem a Arturem Praxem, ze spolku »Logika víry« (LdG) založeného Otcem Ironsidem, k energetickému štítu, který chrání šachtu, kterou se Krattovi lidé dostali do základny před masami vody Pacifiku. Příchozí přemůžou strážce ochromujícím plynem a zachrání posledních čtyři sta padesát imunních, mezi jinými Reginalda Bulla, Sylvii Demmisterovou, Levena Strouta, Oliveira Santarema, Sullimana Cranocha a Ranjit Singha, z lemurské pevnosti. Zatímco Porta Pato 16. prosince 3580 exploduje, protože požár roztaví štěpný materiál lemurských jaderných bomb, takže se spojí do nadkritického množství, jsou zachránění odvezeni do ghetta v bývalém centru Terranie. Bylo založeno pro lidi, které kvůli aphilické necitlivosti a nedostatkem rozumu stojí na nejspodnějším stupni aphilické společnosti. Během toho, co je LdG rekrutuje, vyvolá u nich Otec Ironside solidaritu. Celkově obsahuje organizace františkánského mnicha osmnáct milionů lidí, bez výjimky Aphiliky.

Kvůli zdánlivému útěku OGN na Goshmos Castle vyšle Casalle flotilu těžce vyzbrojených lodí na planetu Muciů3). V okolí transmiterů bývalé Ploohnské královny Zeuse4) najdou Aphilikové jen tuny technických přístrojů. Kvůli zjištění, že byli obelháni, vyhladí pátrací komando téměř zcela dvě Mucijské rody, které žili v oblasti dvě stě kilometrů od stanoviště transmiteru. Protože NATHAN vysloví domněnku, že imunní byli uvnitř přístrojů nalezených u transmiteru a rozprchli se po celém Goshmos Castle, nechá Casalle zintenzívnit pátrací akce na sousedních planetách.

Také v Terrania-City žije osm až deset tisíc Muciů, kteří tam působí jako levná pracovní síla. Kvůli jejich občasnému iracionálnímu chování na ně Aphlikové nahlížejí s nedůvěrou a nepochopením. Zatímco chrání skupinu Muciů před aphilickou razií, získá Otec Ironside, který chce osvobodit Sergio Percellara, 22. prosince jejich důvěru. Mladý Viioy a tři další Muciové se propašují jako zdánliví černí pasažéři do transportu, který do Terranie přiletěl z Goshmos Castle.

Jsou odvedeni k výslechu do venkovního sektoru Impéria-Alfa a umožní tak Reginaldu Bullovi, Leven Stroutovi, Oliveiro Santaremovi, Sullimanu Cranochovi, Ranjit Singhovi a deseti dalším členům LdG proniknout malým transmiterem k Sergio Percellarovi a vězně osvobodit5).