Perry Rhodan 699 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 699
Název:Terra pod cizím sluncem
(Terra unter fremder Sonne)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3460
Chtějí přemoci osud - přesouvají se na oběžnou dráhu kolem slunce
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor vyjednává marně

Jaymadahr Conzentryn - královna Ploohnů

Zeus - rivalka Ploohnské královny

Gucky a Ras Čubaj - teleportéři ukradnou tři Mopoye

Goshmo-Khan - vědec považuje Zemi za ztracenou

Vzrůstající případy nedostatečné výživy mezi obyvateli Země1), jsou podle profesora Goshmo-Khana způsobeny nedostatečnou funkcí umělých sluncí, naléhavě proto žádá rychlé ukotvení Země na stabilní oběžné dráze kolem Medaillonu, slunce, kolem kterého obíhá i Goshmos Castle. Když Perry Rhodan prosí odpadlickou Ploohnskou královnu Zeus2) (oběžná dráha její planety se má také změnit) o pomoc, požaduje od Terranců dodání tří Mopoyů, aby mohla po svém oplodnění vybudovat nový Ploohnský národ. O pět dní později odlétá Rhodan s MARCO POLEM skrz Schlund do galaxie Ploohnů. Na Caysire předá Terranec Jaymadahr Conzentryn3) několikrát Zeusinu žádost, ale vládkyně pokaždé odmítne. Poté teleportuje Gucky, Ras Čubaj a Goshmo-Khan do hradu Nooshoys Tower, ve kterém žije sedmnáct Mopoyů, a unesou, skrytí pod maskovacím generátorem, který jim propůjčuje vzhled Ploohnů, tři trubce do EX-TOMMY, se kterou Rhodanova delegace přistála na Caysire. Jaymadahr Conzentryn přikáže svým poddaným případ ignorovat. Ačkoliv lehkost, se kterou se únos podařil, vzbudí nedůvěru Terranců, nemůže tým lékařů, který Mopoye vyšetří, najít žádný poukaz na to, že by s nimi Ploohnská královna nějak manipulovala.

Korveta převeze trubce na Goshmos-Castle a Zeus odvede oddíl terranských robotů do strojní jeskyně, která se nachází pod jeho hradem a obsahuje agregáty tažných paprsků, které používají energii slunce Medaillon, a dá je k dispozici pro připravovaný transport. Během toho, co je Zeus zaměstnaná svými Mopoyi, teleportuje se Ras Čubaj tajně s Goshmo-Khanem do strojní jeskyně.

8. srpna 3460 v 9:43:12 je Země a Měsíc zahalena do polotransparentního, zářícího absorpčního pole a dává se do pohybu. Teprve o dva dny později je jasné, že zárodečné buňky tří Mopoyů obsahovali parachemicky působící látky. Když se spojí s Zeusinými vejci, dojde k šestidimenzionální explozi, při které jsou trubci, odpadlická královna a její hrad 10. srpna v 0:08:29 zničeny4). Protože během výbuchu byla zničena také strojní hala, vyhasne současně i absorpční a tažné pole a bezbranné Zemi hrozí, že během dvaceti osmi hodin spadne do slunce. Při marných pokusech opravit cizorodé agregáty Ploohnských strojů, nalezne Goshmo-Khan smrt5).

Když už Rhodan ztratí všechny naděje, ukáže se Jaymadahr Conzentryn se svou dva a půl kilometrů dlouhou vlajkovou lodí, aby se přesvědčila o úspěchu svého úderu na Zeuse. V nejvyšším možném spěchu uvedou Ploohnové stroje na Goshmos-Castle do chodu, a 12. srpna dosáhne Země své nové dráhy kolem Medaillonu, jejíž poloměr činí o něco více než dvě stě miliónů kilometrů.

Mezi Terranci a Ploohny je uzavřena smlouva, která stanovuje sdílení technicko-vědeckých informaci a vymezuje politické zájmové oblasti mezi oběma národy. 15. srpna je dokončeno jemné vyladění nový dráhy Země, a nakonec ve 20:20:00 zhasnou i umělá slunce, která Zemi až do té doby doprovázely6).

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál