Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 700
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 700
Název:Bezcitnost
(Aphilie)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3580 / 3540
Střídání moci v roce 3540 - Lidstvo se mění
Hlavní postavy románu:

Sergio Percellar a Sylvia Demmister - "Kniha lásky" oznamuje vítězství "rozumu"

Perry Rhodan - Velký administrátor je sesazen

Reginald Bull - "Světlo čistého rozumu" svítí

Pakko - muž, který se obává smrti

Trallokanat - informační makléř

Otec Ironside - člen Františkánského řádu

V roce 3580 je Lidstvo na Zemi1) až na několik výjimek zcela ovládnuto Aphilií (Bezcitností), jejíž první příznaky se objevily již v roce 35302). Čistý rozum a prainstinkty ovládli chování lidstva. Pocity jako láska, nenávist, radost, smutek, žárlivost nebo nadšení jsou Aphilikům cizí. Roboti K-2 slouží vládě k dohledu nad Lidstvem a trestají nemilosrdně každé provinění, přičemž nejmenším trestem je mohutný úder se silou dvaceti Newtonů do ramene. Se zavedením Personálních Identifikačních Kódových čipů (PIK), které každý člověk nosí ve svém těle a jehož individuální impulzy jsou celosvětovým Personálním Monitorovacím Systémem PIMOS zachycovány a vyhodnocovány, se nakonec povedlo odhalit všechny osoby imunní vůči Aphilii. Z řad těchto imunních, kteří na ostrově Borneo založili tajnou kolonii, pochází »Kniha«, která vypráví o časech před Aphilií a Aphilikům při četbě vrací povědomí o vlastních pocitech. Imunní Sylvia Demmister a Sergio Percellar, kteří se pokouší zůstat mezi Aphiliky nepoznáni, citují v Bangkoku před informačním makléřem Trailokanatem, kterého považují za přítele, z »Knihy«, jejíž obsah se naučili nazpaměť:

Počátkem července roku 3540 se skoro čtyřicet procent lidí nachází v poutech Aphilie, která, jak vědecká skupina kolem Geoffry Abela Waringera vypátrala, je způsobena tím, že slunce Medaillon3) v hyperspektru vyzařuje maximálně mezi dvěma a jedenácti tisíci Ce. Psychická proměna, která se zpočátku projevuje ztrátou hodnot, je nejdříve patrná na lavinovitě vzrůstajícím počtu lehkých porušení zákona. Galbraith Deighton, který vedle Perry Rhodana, Reginalda Bulla a Roie Dantona jako Exec-4 patří k exekutivní radě terranské vlády, je 20. června přinucen požadovat ostřejší tresty. Orana Sestore4) říká už dopředu svému muži, že všechny nové zákony, které vzhledem ke ztrátě lidských společenských způsobů mají společenský život lidí do detailů regulovat, jednou musí selhat a nepodaří se jim zadržet definitivní chaos5).

Mnich otec Ironside z »Mise bratrů Františka z Assisi« informuje Exec-3, Roie Dantona, že Rhodan, Exec-1, je ohrožován spiknutím »Synů čistého rozumu«, což mu kvůli svému svědomí oznámil Silas Pranther, jejich neaphilický spoluspiklenec. Protože všichni spiklenci na sebe pohlížejí jako na Syny rozumu, oslovují se vzájemně jako bratři. Když Danton předá informace exekutivní radě, nemůže tušit, že Reginald Bull, který jako jediný nositel buněčného aktivátoru není proti Aphillii imunní6), je jako Bratr-1 hlavou spiknutí. Na otce Ironsideho, který poté pátrá po zmizelém Silasi Prantherovi, je poté spáchán pumový atentát, který mnich ale přežije. Bezprostředně poté se nechá Reginald Bull poznat jako Bratr-jedna a zbaví Rhodana moci a zruší úřad Velkého administrátora.

4. července se Bull prezentuje jako nový ministerský předseda s titulem »Světlo rozumu« a zavádí nový letopočet, který začíná dnem, kdy Země začala kroužit kolem Medaillonu. Na závěr vysloví naději, že lidová rada odsoudí v Impériu-Alfa vězněné členy bývalé administrativy k trestu smrti. Toto oznámení ale vede k povstání neaphiliků.

9. července začíná veřejný proces s osobami definovanými jako »Rhodanova skupina«. K tisíci osob, které byly do této skupiny zahrnuty, patří vedle Rhodana a členů jeho vlády, mutantů a polomutantů také Icho Tolot. Podle zásad Čistého rozumu naprogramovaný počítač je prohlásí vinné ze 402 přečinů, mezi jinými z bránění rozumu na jeho cestě vědomím Lidstva a zanedbání zájmů národa přílišným zatížením politiky dekadentní emocionalitou. Aby zabránil povstání Rhodanových přívrženců, není skupina obžalovaných odsouzena k smrti, ale k doživotnímu vypovězení. Je jim dána k dispozici právě dokončená dálková kosmická loď SOL. Tím Bull odstraní nejen odsouzence ze Země, ale zároveň i novou dálkovou kosmickou loď, která byla původně vyvinuta pro let k Mléčné dráze a pro mnoho neaphiliků zobrazuje symbol naděje k návratu do rodné galaxie.

Činkovitá loď je složena ze dvou kulovitých buněk o průměru dva tisíce pět set metrů, které jsou spojeny tisíc pět set metrů širokým a stejně tak dlouhým válcem. Její trup je vyroben z jasně rudé Ynkelonium-Terkonitové lité oceli, která vydává bleděmodrý třpyt. Loď získává energii z mezitím vylepšených Nugas-Schwarzschildových reaktorů7) a disponuje novým dimesexta pohonem. Kulové buňky a válec se mohou odpojit a operovat samostatně.

Otec Iron Side a jeho brat Serafino budou od počítačového soudce osvobozeni a je na nich, zdali se připojí k Rhodanově skupině nebo zůstanou na Zemi. Ironside, který se cítí vázán slibem, se rozhodne zůstat na Zemi a dál hlásat slovo boží. Také Roi Danton není připraven nechat lidstvo na Zemi na holičkách. 10. července jsou vězni za přítomnosti silného strážního doprovodu odvezeni na SOL, z jejíž pamětí byly mezitím vymazány kosmické souřadnice Mléčné dráhy. Loď je vybavena pohonnými hmotami na rok plného letu a zásobami na tři roky. Také otec Ironside jde nejdříve na palubu. Krátce na to, co SOL odstartuje, opustí mnich loď v dramaticky vypadajícím útěku a odpoutá tím pozornost od Roie Dantona, který rovněž ze SOL uprchne. Aphilikům poví Ironside, že byl od Rhodana přinucen vystoupit ze SOL.

Zatímco se SOL vzdaluje od Země, vidí Rhodan na obrazovce slova: »Věštba se začíná naplňovat. Sedm pečetí musí být zlomeno... ale teprve poslední otevře dveře ke svobodě a dokonalosti...«, které ho donutí vzpomenout si na prastarou věštbu ID.

Po roce od startu SOL se na Zemi objeví »Kniha«8).

Setkání s Trailokanatem se ukáže jako past a Sylvia Demmister a Sergio Percellar jsou omráčeni.