Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 694
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 694
Název:Anti-molkexové bomby
(Die Anti-Molkexbomben)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Koncil
Vydáno poprvé:1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3460
Parlamentář přichází na Zemi - a psychoduel o mír začíná
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan a Jaymadahr Conzentryn - Terranec a Ploohnská královna vstupují do psychoduelu

Argtamayn Benzynurth - královnin parlamentář

Janner Daian - xenopsycholog

Ras Čubaj - polapený předá rozhodující poselství

Gucky - myšob zase jednou dělá doručovatele bomb

Cam Naulath - Guckyho rozrušený průvodce

Na počátku 21. června 3460 se objeví vysoký Klaschoy Argtamayn Benzynurh s malou lodí u pozice MARCO POLO a žádá jako velvyslanec Jaymadahr Conzentryn mluvit s náčelníkem Terranců. Druhému důstojníku terranské vlajkové lodi xenopsychologu Janneru Daianaovi, který s pomocí svého pseudosymbionta Dhiccera může přijímat a chápat nálady svého protějšku, prozradí parlamentář, že Ras Čubaj, Dalaimoc Rorvic a Tatcher a Hainu se dostali do »Jeskyň mrtvých královen«. Jako důkaz mu předá Čubajův termomet. Protože Benzynurh chce vyjednávat s vůdčími osobnostmi Terry, odlétá MARCO POLO přes Schlund k Zemi. Tam Ploohn požaduje smrt odpadlické královny Zeus1). Čubajův paprskomet nechá PErry Rhodan prozkoumat tajnou službou. Vyjde najevo, že mutant naprogramoval zbraň tak, aby v morseově abecedě vysílala slovo molkex. Gucky si na to vzpomene na zážitek se sítí Psaltaů2) a vysloví domněnku, že klíč k tajemství lze nalézt na planetě Gragh-Schanath.

Zatím co je zcela moderní experimentální loď CRUISEN ZANDER vybavována 120 anti-molkexovými bombami, které byly uloženy v přísně tajném skladišti, objeví se Zeus ve tvaru obří boží postavy na astroportu Terrania City a požaduje od Rhodana, aby mu přivezl tři Mopoye z galaxie Ploohnů, protože na něj právě přichází čas, kdy královny kladou vejce. 23. června dosahuje tisíc pět set metrů velký CRUISEN ZANDER s Perry Rhodanem, Guckym, Janner Daianaem a Argtamayn Benzynurhem a jeho lodí na palubě ústí Schlundu a přesune se do Ploohnské galaxie. Na základě dat NATHANA mohou Terranci z několika slunečních soustav zachytit charakteristické vyzařování molkexu.

CRUISEN ZANDER nabere kurs na systém žlutého slunce, který je nejsilnějším zdrojem záření a proto od Rhodana dostane jméno soustava Červounů3). Náleží k asi čtyři tisíce světelných let velkému prostorovému sektoru, ve kterém se materializuje všechno, co je nasáto Schlundem. Čím menší je hmotnost hmoty, tím ve větší vzdálenosti od trychtýře se opět zhmotní. Tímto způsobem se molkex dostal na Gragh-Schanath, druhou planetu systému Červounů, 4618 světelných let od trychtýře. V poznání, že má zřejmě hlavní vinu na prozrazení největšího tajemství svého národa, popadne Vysokého Klaschoye amok a Daiana ho musí paralyzovat.

Společně s hypertronikem Camem Naulathem teleportuje Gucky na povrch Gragh-Schanath. Povrch je pokryt tlustou molkexovou vrstvou, kterou Ploohnové-dělníci dolují s pomocí těžkých strojů. Zatímco myšob a jeho průvodce ukládají dvě anti-molkexové bomby, vyzve CRUISEN ZANDER Jaymadahr Conzentryn k dalšímu jednání. Královna se poté přiblíží se svou VANTEY VEYBSTE a dvěma sty bitevními loděmi, a Rhodan oznámí demonstraci zbraně, která může zničit Teymer, základ života Ploohnů. Společně odlétá Velký administrátor a Ploohnská královna ve space-jetu řízeném Daianem na Gragh-Schanath. Pětidimenzionálně obohacený koncentrát B-hormonu v bombách donutí miliony tun Molkexu rozpadnou se na prach, který začne namodrale planout a potom se shromáždí jako fialový mrak a mocné explozi zmizí v hyperprostoru4). Pod dojmem této příhody nabídne Ploohnská královna Terrancům mír. Nechá odtáhnout terranské lodě roztroušené v Ploohnském prostoru, předá Rase Čubaje, Dalaimoca Rorvica a Tatcher a Hainua a akceptuje Perry Rhodanovo omítnutí zabít Zeuse. Jako protislužbu se Terranci zřeknou toho, že odpadlické královně přinesou trubce5).