Organizace dobrý soused

z Databáze Multiversa

Hnutí odporu proti Aphilikům. Organizace - zkratka OGN - je v roce 3580 největší skupinou imunních na Zemi. Pod vedením Roie Dantona se klidně blíží k cíli bojovat a potírat aphiliii a hleda způsoby a cesty, jak ji zase zrušit. Ví, že aphilici za svůj stav nemohou a proto se vědomě zříkají, začít jim škodit. Příčina, působení záření slunce Medailon, má být odstraněna eventuálně neutralizována. Experimentuje se s preparáty k imunizaci napadených a plánuje se sluneční expedice, aby se Medaillon prozkoumal.

Další cíle OGN: objevení a zachránění imunního, kterého připojí do své skupiny, pokud by to vlastní silou nedokázal, a objevování a zabraňování zločinům aphilikům na starcích a slabých.

Nejdůležitější základna OGN se nachází na velkém ostrově Borneo, který ve svém vnitrozemí nabízí dobré úkryty, později pak v prastaré lemurské pevnosti Porta Pato. Po té, co je z aphillie osvobozen Reginald Bull, převezme nad ní řízení.