NUGAS

NUGAS - nucleare gas (nuklearní plyn) - popisuje skupenství látky, ve které se nacházejí už jen volné, ionizované nukleony. Pojem "plyn" jako skupenství látky tu ale kvůli fyzikální vlastnostem NUGASu není zcela přesný.

Vyrábí se ve vysoce komplexních zařízeních a skladuje se ve 12 metrových NUGAS-»palivových« koulích, které mohou být v případě potřeby znovu naplněny. Energetický obsah NUGASu činí 9x1016 J/kg.

NUGAS se používá jako palivo v Nug-Schwarzschildových reaktorech a v protonových proudových motorech.

Uvnitř nádrží se nachází vodík, ve formě volně ionizovaných kukleonů. Kvůli nepřítomnosti elektronů se nechá Nugas prakticky stlačit na jakýkoliv požadovaný objem. Horní hranice je stanovena pouze minimální vzdáleností atomových jader. Ta podle přibližného odhadu činí asi 1017 kg/m^3. Teoretické hranice ale nebylo nikdy dosaženo. Maximální hodnota pro zahuštění paliva leží přibližně na 3.5x107 kg/m3.

Je jasné, že hmota, sestávající se jen z pozitivně nabitých protonů, stísněná do tak malého prostoru, bude působit radiálně od těžiště obrovským tlakem. Tento tlak bude neutralizován kulovitým gravitačním polem, takzvaným formovacím polem, které je projektováno z centra nádrže. Formovací pole kromě toho udržuje stabilitu vodíkového NUGASu. Pro použití ve Schwarzschildových nebo antihmotových generátorech se používá pulzující formovací pole, které se v pravidelných intervalech otevírá a zavírá, aby při každém otevření uvolnilo potřebné množství protonů pro reakci.

První použití NUGASU Terranci bylo v souvislosti s projektem ANTINUG ve 35. století (PR 600). Pravděpodobně Dimenzotranziční pohon, který Budovatelé Centra v roce 2436 přenechali Perry Rhodanovi, obsahoval palivo pro své Schwarzchildovy reaktory ve formě NUGASu (PR 368). Po zvýšení hyperimpedance v roce 1331 NGL se maximální hodnota zahuštění zmenšila až na 8.9x106 kg/m3

Aktuální data:
25.6.2021
1566 před NGL
4. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459390.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!