Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Technologie > Beraghskolth
hledat

Beraghskolth je přístroj, který zkonstruovali Keloskové na příkaz Larů. Používal se k manipulaci hyperdimenzionálních energetických proudů a umožnil v roce 3581 SOL opustit Dakkardimballon.

Struktura

Spodní úroveň Beraghskolthu je tvořena více než 2000 svítícími, polomateriálními energetickými shluky různé barvy a formy. Ty jsou připojeny ke 21 rozvodným blokům, kterým se říká hmotné sběrače a jsou společně bezdrátově propojené. Dohromady vytvářejí tvar velkého sudu, který připomíná Altrakulfth.

Funkční princip

Zařízení potřebuje k rozběhu relativně slabý zdroj energie, potom si vytvoří sací paprsek do šesté dimenze a od té chvíle pracuje samostatně. Energetické proudy hyperenergetických nábojů 18 černých děr, které tvořily konce dimenzionálních tunelů v Einsteinově prostoru, mohly být sedmidimenzionálně usměrňovány pomocí počítačových komponentů Beraghskolthu. Tímto způsobem se dalo také cíleně manipulovat hyperdimenzionálními energetickými náboji tunelů a pomocí hyperenergetických rázových front odvracet nebo neutralizovat kosmické lodě.

Během činnosti může Beraghskolth při nedostatečném nastavení vyzařovat silné šestidimenzionální záření, které spouští různé hyperdimenzionální efekty a může rovněž ovlivňovat a škodit psychicky živým tvorům.

Historie

Roku 3581 se terranská dálková kosmická loď SOL dostala přes Velkou Černou nicotu do dakkarprostorem obklopený Dakkardimballon a uvízla tam. Přílet se podařil jen díky okolnostem při zániku Balayndagaru; jinak se do 18 tunelů vedoucích do bubliny dalo dostat jen s pomocí zgmahkonských tunelových pohonů. Kvůli zcela rozdílným technologiím se ukázalo být nemožné takový pohon ukrást a zamontovat do SOL. Na palubě se nacházející Keloskové upozornili lodní velení na existenci Beraghskolthu, který se dal použít k manipulaci s některým z dimenzionálních tunelů. Expedice, které se účastnil Alaska Saedelaere, Gucky a Icho Tolot, dorazila s jednou ukradenou zgmahkonskou tunelovou lodí MORGEN do larské domovské galaxie NGC 3190 a na planetě Volterhagen dokázala ukrást Beraghskolth. Pomohl jim při tom transmiter, který Gucky přenesl teleportací. (PR 731)

Po instalaci na palubu SOL způsobilo z Beraghskolthu vycházející šestidimenzionální záření nejdříve poruchy spojení SENECA-Shetanmargt a silně zvýšenou agresivitu u celé posádky. Později docházelo k pětidimenzionálním erupcím v prostoru kolem SOL, které vedly k proměně a rozpadu hmoty a pseudoskutečnosti jakož i k vytváření šestidimenzionálních energetických trychtýřů, které polykaly všechno ve svém okolí. Během testování Beraghskolthu byl MORGEN se svou posádkou vtažen do šesté dimenze (PR 743)

S pomocí Beraghskolthu bylo možné zničit poslední Koltony. Energetické sféry Koltonů byly šestidimenzionálními strukturami, které Beraghskolth vysával a následně zničil. (PR 744)

Kvůli nekontrolované akci Specialistů Noci byl Dakkardimballon přetěžován hmotou z normálního prostoru a začínal se od něj zcela oddělovat; dimenzionální tunely se pomalu hroutily. V poslední chvíli se SOL přes poslední tunel, který vedl do galaxie Hyptonů, dostala opět do Einsteinova vesmíru. (PR 746)

Další nasazení Beraghskolthu se událo v prázdnotě kolem Mléčné dráhy. S pomocí Beraghskolthu byl jeden asteroid přeměně na Simulovanou nicotu, černou díru s vyzařováním podobným dimenzionálnímu tunelu (PR 753)

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Beraghskolth« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)