Altrakulfth

Altrakulfth je produktem keslosské techniky, který měl za úkol krotit Velkou černou nicotu, fenomén, který se podobal černé díře. Nedorozumění mezi Terranci a Kelosky vedlo v roce 3578 ke zničení Altrakulfthu a tím i k zániku malé galaxie Balayndagar.

Altrakulfth se nachází na planetě Altrak v Balayndagaru, v bezprostřední blízkosti Velké černé nicoty. Planetu kolem rovníku obklopuje energetický pás, který má na jednom místě vybouleninu. Zde obklopuje Konstrukt, který připomíná bachratý sud s kruhovým průřezem. Je vysoký 500 metrů; přinejmenším na jednom konci se nachází kulatý otvor o průměru asi 300 metrů. Stěny jsou z materiálu, který připomíná vysoce zhuštěnou litou ocel a sám o sobě je bezbarvý, z povzdálí ale září v měnících se barvách. Vnitřek je vyplněn mřížkou z miliard sedmidimenzionálních energetických polí, které pohlcují všechno světlo, které otvorem pronikne.

Keloskové vytvořili Altrakulfth s pomocí Koncilu, aby kontrolovaly výbuchy a růst Velké černé nicoty, útvaru, který se svým působením navenek podobá černé díře, ale v jádru se podle jejich informací nachází čistá sedmidimenzionální nicota. Energetické mřížky jsou s ním přímo propojené a odebírají z něho za pomoci obrácené kauzality energii. Před dlouhými časy Altrakulfth již jednou zabránil zániku celé malé galaxie a Nicotu smrštil na aktuální velikost.

Historie

V červenci 3578 opustí terranská korveta CINDERELLA pod velením majora Tontro Jegontmartena s dalšími 42 rebely SOL, která uvízla na Last Stop. Přo pátrání po planetě k doplnění zásob objeví posádka soustavu Altrak a Altrakulfth, pro který vymyslí jméno Diogenesův sud. Jeden kámen, který do něj hodí, naruší spojení mezi Altrakulfthem a Velkou černou nicotou a zalarmuje kelosské lodě v blízkosti. Keloskové, se kterými Terranci dosud nevstoupili do kontaktu, se pokusí výbuch Nicoty utlumit pomocí získání hmoty a navedou tak korvetu do jejího jícnu. Aby CINDERELLU zachránili nebo se alespoň zbavili Kelosků, poškodí Terranci Altrakulfth tak silně, že navzdory kelosské snaze imploduje, stane se z něj malá černá díra a strhne do sebe terranské komando a později pak velkou část planety. Po několika dnech se ho podaří stabilizovat; nemůže už ale nadále kontrolovat Nicotu.

Nekontrolovatelná Velká černá nicota nyní začne razantně narůstat a vyvolá přitom dodatečné dimenzionální třesení. Balayndagar postupně zanikne.

Aktuální data:
19.9.2021
1566 před NGL
5. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459476.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!