Perry Rhodan 743 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 743
Název:Dimenzionální peklo
(Inferno der Dimensionen)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3581
V boji proti zániku - chaos zasahuje SOL
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan si pro přežití troufne všechno

Dobrak, Py a Olw - trojice důležitých pomocníků SOL

Odysseus Cude Halmarck a Arcarea Casalloni - dva lidé v zajetí dimenzionálního pekla

Dippo - inteligetní létající myš z Tolot III

Poté, co je Beraghskolth 21. března 3581 z poloviny nainstalován, zapojí Olw, Py a Keloskové energii největšího z jedenadvaceti segmentů. Protože ochranné pole ale ještě nestejnoměrně pracuje, způsobuje energie v energetických čerpadlech ve výběžku Dakkardimballonu, ve kterém se SOL a MORGEN skrývají, pětidimenzionální efekty, které na obou lodích vyvolávají strašidelné efekty. Těla tří techniků se promění na bílé kamenné útvary a pak se rozpustí. Když se Keloskům podaří vypnout zařízení způsobující pětidimenzionální poruchy, začne být trup MORGEN nestabilní a ukradená zgmahkonská loď se začne rozpadat. Perry Rhodan dá okamžitě příkaz zachránit posádku MORGEN, ale nebezpečí, které způsobují pětidimenzionzání výboje zcela znemožní záchranným člunům přístup. Ani Guckymu se teleportací nepodaří překonat energetickou bariéru. Vzrůstající, neviditelné sání strhne astronauty z MORGEN, až na několik vyjímek, do energetického víru, než je stihnou dostihnout záchranné čluny. Nakonec zmizí i vír sám v šesté dimenzi.

O pět hodin později, na začátku 22. března, se SOL pokusí proniknout hlouběji do nitra Dakkardimballonu, kvůli nestabilitě výběžků, které způsobuje nastavování Beragskolthu, je ale zahnána zgmahkonskou flotilou. Protože se SOL nakonec sama ocitne v centru hyperfyzikálního víru, ztratí členové posádky, mezi jinými i planetární specialista Odysseus Cude Halmarck, jeho přítelkyně Arcaea Cassaloni a Dippo, inteligentní létající myš z planety Tolot III, vztah k realitě a zažijí bizarní, hrůznou pseudorealitu. Bezprostředně před tím, než je SOL spolknuta šestou dimenzí, se Perry Rhodan dostane k Beragskolthu a dá Olw, Py a Dobrakovi navzdory všem rizikům rozkaz, aby zapnuli ještě nedokončený přístroj. SOL je zahalena do malého, samostatného meziprostoru uvnitř Dakkardimballonu a dostane se tak do bezpečí. Zgmahkoni, kteří zmizení SOL zpozorují a cizí loď pokládají za zničenou, se stáhnou zpět. Olw a Py prozkoumají stěnu dimenzionální bubliny, kterou je teď SOL obklopena. Přitom jsou oba Zgmahkoni zachyceni vírem, zachrání je ale space-jet řízený Forstem Corsinem, stejně jako další členy posádky, ke kterým patří také Odysseus Halmarck1). Mezitím si při konferenci se sedmi Strážci nicoty na Grojocko tři vyslanci Larů stěžují, že Beragskolth byl uloupen zgmahkonskou lodí z Volterhagenu2). Kromě toho Larové oznámí, že bez pomoci Kelosků nejsou schopni dále vojensky kontrolovat oblast vlivu Koncilu.

25. března se Olwovi a Py podaří generační loď v blízkosti planety Kernoth vyvést z Dakkardimballonu. Rhodan se rozhodne osvobodit ostatní Specialisty Noci a provést tak rozhodující úder proti Koncilu.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál