Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 850
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 850
Název:BARDIOC
(BARDIOC)
Autor:William Voltz
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 1.6 miliónu let př.n.l. – 997.015 př.n.l. / 3585
Patřil k sedmi Mocným - jeho zrada je bezpříkladná
Hlavní postavy románu:

BULLOC - čtvrtá inkarnace dosahuje cíle své cesty

Perry Rhodan - BULLOCŮV zajatec

Bardioc - jeden ze sedmi Mocných zradil

Kemoauc, Lorvorc, Ganerc, Murcon, Ariolc a Partoc - kolegové Bardioca

Onklantson - ztroskotaný vesmírný tramp

Po několika týdenní cestě a definitivním zničení CLERMACU, VERNOCU a SHERNOCU dorazí BULLOCOVA sféra s Perry Rhodanem1) k ve středním centrálním prstenci galaxie Barxöft ležící třetí planetě žlutého slunce Parföx-Par (Strážce věčnosti), kde se podle čtvrté inkarnace nachází BARDIOC. Rhodan pozná, že gigantický mozek, který svými odnožemi vytvořil kolem celé planety síti podobnou strukturu a spojil se symbioticky se všemi rostlinami a zvířaty, je vlastně sama superinteligence. Hulkoové a příslušníci mnoha dalších vazalských národů se váhavě pohybují nad planetou a odřezávají mladé Malé majestáty od bující mozkové tkáně. Od dva metry vysokého, insektoidního tuláka Onklantsona, který se na planetu dostal jako černý pasažér v jedné lodi Hulkooů a už jí nemůže opustit, se Perry Rhodan dozví, že planetu obepínající, mozku podobný organismus spí. Hulkoo Martlo-Paresch informuje Terrance o poloze soustavy Parföx-Par a vlastnostech galaxie, která je spirální mlhovinou s velice těsně u sebe postavenými rameny, průměrem 110000 světelných let a výškou v centrální oblasti 56000 světelných let. Extrémně husté centrum je energetické peklo, protože tam miliony pětidimenzionálně zářících hvězd uvolňují gigantické pole hyperenergetických proudů, které se projevuje jako modravá záře.

Mezitím vypravuje BULLOC Rhodanovi o vzniku superinteligence BARDIOC:

Před milióny let2) následovali nesmrtelní Mocní Ariolc, Bardioc, Ganerc, Kemoauc, Lorvorc, Murcon a Partoc, jejichž vědomá existence započala na jejich Kosmických hradech3), opakované VOLÁNÍ jejich neznámého zadavatele z nepochopitelné oblasti z druhé strany Materiálních zdrojů4) a materializovali se na »Plošině«, obrovské platformě v nicotě, na které se zdržoval pouze jednooký robot Laire5). Mocní dostali jeden po druhém v »Hale« příkaz, aby se svými spórovými loděmi6) rozšiřovali zárodky života7) do neživých oblastí universa.

Z lačnosti po vlastní moc se Bardioc rozhodl po poslední cestě ukrást svou spórovou loď. Robot Laire, kterého už omrzela přítomnost na »Plošině«, a skrýval se proto v Bardiocově lodi, se stal spojencem zrádce. Bardioc ukryl spórovou loď s Lairem na bezpečném místě8) a slíbil robotovi, že se pro něj později vrátí.

Při dalším setkání na »Plošině« dostalo sedm Mocných příkaz, aby si od vysoce pokročilých národů nechali postavit Roj z pohybujících se hvězd a planet, který má pomocí speciálního záření v oblastech opečovávaných Mocnými zapříčiňovat vnik mnohem více inteligentních národů, než by se tak stalo přirozenou evolucí9). Jako vůdce Roje si sedm Mocných vybralo národ Cynů10). Ze stejné omrzelosti, ze které pochází Bardiocova zrada, ze které Partoc vyhledává přítomnost smrtelných a ze které Murcon na svém hradě poskytuje ubytování cizincům11), se Ganerc, který je o polovinu menší než ostatní Mocní, nabídne k funkci strážce Roje12). Rozhodne se pro nový vzhled trpaslíka, jako zbraň zvolí »Oblek zmaru«13) a přijímá jméno Callibso. Během staletí usmíří Mocní 36 vybraných národů14), spojí je do pevného svazku a vsugerují jim, postavit Roj. Jako jeden z prvních národů přijímá Roj Kartie15), kteří si díky kondiciování Mocnými vyvinuli instinkt tažných ptáků a získali tak vysoké znalosti v oblasti velko- a masivních transic.

Před jeden a půl miliónem let je jasné, že suprahet16) zpustoší Mléčnou dráhu a přemění jí na antihmotu, dříve než ji Roj stačí prolétnout na své spórovými loděmi na 500000 let naplánované dráze. Proto 36 budovatelských národů dostane rozkaz vytvořit obranou blokádu proti antihmotové bytosti. Podaří se jim spoutat suprahet do formy gigantického vesmírného tělesa a zanechají pro budoucí národy Mléčné dráhy poselství ve formě observatoře17).

Bardioc, který chce zamezit vzniku mnoha inteligentních národů v moci své působnosti, se rozhodne sabotovat Roj, a zmanipuluje agresivní insektoidní rasu, která bude přijata Rojem a po dvaceti tisících letech trvajícím vývoji bude nazvána Karduuhlové18). Aby Karduuhlům umožnil převzít moc, nařídí Bardioc Cynovi Hesze Goortovi, aby Devíti imaginárním ukradl paradimový klíč s Taborou19). K pojištění svých manipulací ukradne Bardioc nakonec na planetě Garmohn Oblek zmaru, zatímco ho jeho majitel Ganerc odloží na Schleygoru II. Tím odsoudí malého Mocného k životu ve vyhnanství20). Oblek zmaru ukryje Bardioc na Stato II, jednom z hlavních řídících světů Roje21).

Když Bardioc nyní začíná na bezvýznamné planetě s výstavbou své říše, navštíví ho Kemoauc, velitel Mocných, ve formě Laireho a přinutí ho k tomu, aby se přiznal ke zradě. Kemouac se s Bardiocem vrátí zpět na »Plošinu«, ze které je k dispozici už jen její část. Také neohrabaný Lovorc, který se groteskně obléká, uspěchaný Ariolc22), Murcon, kterého na jeho hradě mezitím obléhají pozvaní hosté11), a pochmurný Partoc, který se z lásky k smrtelníkům zřekl své nesmrtelnosti23), materializují na Plošině. Naplněný nenávistí ke svým zadavatelům, kteří Mocné degradovali k pouhým vykonavatelům rozkazů bez odpovědnosti a tak zavinili jejich krizi, se Kemoauc přimluví za Bardioca, takže je mu krádež spórové lodi a manipulace s Rojem prominuta. Za zradu svých bratrů, která přispěla k rozpadu Společenství bezčasích, je ale Bardioc hlasy Kemoauca, Lorvorca a Ariolca proti hlasům Partoca a Murcona odsouzen ke ztrátě tělesné existence. Kemoauc přenese jeho mozek do kapsle napojené na život udržující systémy a uloží ho do jeskyně na vzdálené planetě.

Superego Callibsa, který trpasličí loutky z Derogwanienu naplnil svým životem24) a který se chce po znovu objevení Obleku zmaru24) vrátit zpět, nalezne jen žničenou »Plošinu«. Callibso vzpomíná na Hrady ostatních Mocných, které během své dlouhé cesty navštívil: Ariolcův bezpočtem cizorodých předmětů naplněný Hrad byl stejně jako Bardiocův opuštěn. Lorvorcův Hrad byl zničen, Murconův Hrad byl obsazen cizinci11). U vstupu do Partocova hradu objeví bývalý Mocný kostru, kterou pohřbí25). Kemoaucův Hrad je neporušený, ale zapečetěný3). Callibso se proto stáhne zpět do svého vlastního hradu. Tam zachytí VOLÁNÍ, pozná ale, že mezitím už patří novému adresátovi.