Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 979
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 979
Název:Nástupce
(Der Nachfolger)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Poslední Mocný - na konci svého pátrání
Hlavní postavy románu:

Kemoauc - poslední Mocný potká svého nástupce

Neerad - pomocník Vilthanů

Ladee a Becca - Neeradovi společníci

Samkar - člověk je přeměněn

Se space-jetem GRENIT sleduje Kemoauc TARTUS, dokud nepřistane na planetě, a pak letí dál, sledujíce svou intuici, až do oblasti materiálního zdroje. Tam objeví obrovskou kosmickou stanici, která připomíná Kosmické Hrady Mocných, je ale daleko větší. Na jejím povrchu potká Kemoauc Vilthana Neerada, který zde provádí údržbu. Vilthanové, třínohé ještěrkovité bytosti s dlouhýma rukama, šupinatou kůží, mohou své tělo pomocí plynů nadmout na velikost dvou metrů. S Neeradem a jeho rodinou vstoupí Mocný do nitra stanice. Obrovská výrobní zařízení budí dojem, že se zde ve velkém počtu vyrábějí dokonalí roboti Laireho typu.

Kemoauc postupuje hlouběji do srdce stanice. Ačkoliv má jeho žena Ladee pochybnosti, následuje Neerad mocného se svým rodem dál. Vzhledem biologicko-medicínským laboratořím, které objevil, napadne Kemoauca děsivá představa, že on a ostatní Bezčasý byli androidy vytvořenými v podobném zařízení.

Nakonec pozná, že se ve stanici v obrovském počtu přeměňují lidé na roboty. Pouze oči mají ještě nedokončeny. Ocelová postava, kterou štítek označuje za Samkara1), má ještě organické oči, které jsou ale prázdné, bez lesku a strnulé. Kemoauc inicializuje alarm a Samkar přikáže androidům stanice, aby Mocného chytili živého. Ten se rozhodne ukrást Samkarovi nové oči, protože doufá, že se s nimi, jako s Laireho okem, získá přístup k materiálnímu zdroji. Poté chce Mocný zničit kosmickou továrnu, protože její existence otřásá jeho vlastním smyslem pro existenci. Při pokusu ukrást oči je Neerad chycen androidy. Vydávající se za androida, kterého přemohl, získá mezitím Kemoauc přístup do reaktorové haly. Dojde k energetickému zakolísání, které zkrátí transformační proces očí, takže Samkar bude šilhat na levé oko.

Kemoauc se rozhodne zničit továrnu a potom se vrátit k Perry Rhodanovi, aby se dozvěděl polohu světa, na kterém po spojení žije jeho bratr Bardioc s Císařovnou z Thermu2). Navštíví znovu GRENIT, aby přinesl fúzní bombu. Přitom získá přesvědčení, že tam za ním Samkar přijde, aby ho exekuoval. Ten do space-jetu skutečně brzy na to vstoupí. Kemoauc jedná se Samkarem, kterého činí odpovědným ze zmanipulování materiálního zdroje na rozkaz kosmokratů, jako s otrokem, není ho ale schopný zabít, protože symbiont, který se v jeho těle nachází a kontroluje ho ve smyslu kosmokratů, mu toto nedovolí. Samkar vysloví domněnku, že všichni služebníci kosmokratů jsou vybaveni takovýmto dohlížitelem. Z toho, že Bardioc mohl ukrást svou spórovou loď3), vyvozuje Kemoauc plný hořkosti, že svého vlastního symbionta probudil, když se znovu vrátil na místo svého stvoření.

Když si Mocný, který si zoufá nad nedůstojností své existence, chce později vzít pomocí jedu život, přesvědčí ho Samkar, že mezi zplozeným a uměle vytvořeným živým tvorem není žádný kvalitativní rozdíl. Aby Mocného zachránil, vypije Neerad jeho pohár, ve kterém tušil jed.

Samkar nyní nabídne poslednímu Mocnému, že ho odvede za materiální zdroje, kde je očekáván od svého stvoření. Poté se chce spojit s Perry Rhodanem a jeho lidmi v BÁZI, protože od nich očekává pomoc. Kemoauc to akceptuje.

Po návratu prozradí Samkar Neerada, který věří, že je otrávený, ve skutečnosti je ale jen opilý, že byl vytvořen androidy4).