Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > Císařovna z Thermu
hledat
Informace o postavě:
Datum narození:před 3 miliony lety
Místo narození:Drackrioch
Úmrtí:spojení s BARDIOCEM a přeměna v THERMIOC
Národ:superinteligence
Popis:krystalická struktura

Před přibližně 37 miliony lety ovládala rasa Soberů obrovskou hvězdnou říši v galaxii Golgatnur. Avšak 182 000 let po vypuštění první kosmické lodi předali Soberové kontrolu nad všemi podstatnějšími procesy ve svém impériu mnoha výkonným počítačům, tiotronikám, a nakonec celá civilizace Soberů bez vnějšího zásahu zanikla.

Posledním velkým činem Soberů bylo vysílání priorové vlny, vzniklé superpozicí nekonečně mnoha vln, v níž bylo zakódováno veškeré vědění soberské civilizace. Priorová vlna během milionu let prošla vesmírem a zasáhla mezi jinými galaxii Balayndagar, kde měla značný vliv na vývoj Kelosků.

Nakonec se priorová vlna proměnila ve dva světelné roky široký oblak, z něhož se po milionech let vytvořila sluneční soustava Yoxa-Sant s osmnácti planetami. Kolem třetí planety Drackrioch vznikl krystalický útvar, CÍSAŘOVNA Z THERMU.

Před přibližně 2 800 000 lety přijala superinteligence kontrolu nad Kelsirenami, obývajícími planetu Drackrioch, potom nad Choolky, přivábenými voláním Kelsiren, a dalšími národy. Mocenská oblast CÍSAŘOVNY Z THERMU se neustále rozrůstala. Pozorovala aktivity Sedmi Mocných, kteří na svých Spórových lodích rozšiřovali život a inteligence ve vesmíru a získala tak informace o Bardiocově zradě a trestu.

Několik tisíc let před Kristem pak došlo ke kontaktu mocenských oblastí BARDIOCU A CÍSAŘOVNY. Nejprve zaútočila flotila 4000 kosmických lodí Hulkoosků na okrajovou základnu CÍSAŘOVNY Z THERMU, a došlo k týdny trvající kosmické bitvě, z níž nakonec museli poražení Hulkooskové uprchnout. Nějakou dobu pak docházelo k bojům mezi pomocnými národy obou znesvářených superinteligence, až se obě strany dočasně stáhly, aby se připravily na rozhodující střet. CÍSAŘOVNA Z THERMU v té době také zjistila, že se její protivník vyvinul z Mocného Bardioca.

V roce 3583 kosmická loď SOL prvně narazila na pomocný lid CÍSAŘOVNY. SOL pátrala po informacích, které by ji přivedly k Zemi, přenesené Jícnem na neznámé místo. Posádka lodi pomohla ukrýt KOMP, robotickou sondu, plnící důležitý výzkumný úkol pro superinteligence. Nakonec SOL dosáhla planety Drackrioch. Zatímco ze SOL zmizeli všichni Keloskové a vstoupili do superinteligence, Pozemšťané od CÍSAŘOVNY Z THERMU obdrželi nové souřadnice Země, nacházející se v té době v galaxii Ganuhr. Keloskové v Mléčné dráze nalezli později způsob, jak se spojit se superinteligence a přidali se k jejímu kolektivnímu vědomí.

Když byl Perry Rhodan unesen BULLOCEM, čtvrtou inkarnací BARDIOCU, a byl odveden k negativní superinteligenci, SOL s pomocí dvou krystalů CÍSAŘOVNY Z THERMU sledovala stopu Perryho Rhodana. Pozemšťan vzbudil spící a snící superinteligenci BARDIOC, zatímco se mutanti na palubě SOL ubránili útoku BULLOCU. Bardiocův mozek byl nakonec přemístěn na Drackrioch – přesně podle záměru CÍSAŘOVNY. Z obou superinteligence vznikla nová pozitivní entita – THERMIOC.