CLERMAC

CLERMAC, mocenská inkarnace (PR 785), je výraz z jazyka Mocných, který znamená "dobyvatel". CLERMAC byla první inkarnace superinteligence BARDIOC.

Vzhled

BARDIOC chtěl původně stvořit bytost podle vzoru svého těla Mocného, u CLERMACU ale žalostně selhal. Buněčný svazek CLARMACU byl beztvarou formací, která ani vzdáleně nepřipomínala BARDIOCOVU původní postavu.

Charakteristika

CLERMAC byl věrný, závislý služebník BARDIOCA s takřka misionářskou horlivostí. Obdivoval BARDIOCA jako svého mistra a byl přesvědčen, že národy, které si podrobí, přivede ke štěstí. (PR 785)

Historie

Vznik

Hnán přáním se stát pohyblivými začal BARDIOC koncentrovat své paranormální síly na již silně vyvinutý shluk buněk. Staral se o to, aby tento chuchvalec orgánů dostával stále více výživy a byl trvale vystaven psionické energii.

Po nějakém čase pocítila superinteligence, že si chuchvalec orgánů vyvinul zpočátku jen instinktivní intelekt. BARDIOC zintenzívnil práci, dal chuchvalci tkáně jméno CLERMAC a nechal ho dále růst. Nakonec byl BARDIOC ošklivostí výsledku tak šokován, že CLARMACA málem zase zabil. Když ale poznal, že je CLERMAC věrným služebníkem, nechal ho naživu a stvořil sféru, transparentní kouli, která byla naplněna mléčnou substancí, aby nikdo nemusel déle snášet pohled na inkarnaci. Vnějšímu pozorovateli se CLERMAC jevil jako dokonalý zástupce svého národa.

Aktivity na okraji mocenské oblasti

CLERMAC byl na okraji mocenské oblasti místodržícím BARDIOCU, vedl vojska, aby dobýval stále více území.

Terra se po průchodu Schlundem objevila v území ovládaném CLERMACEM, v galaxii Ganuhr a byla okamžitě zaměřena. (PR 757). Země byla CLERMACEM pomocí Malého majestátu obsazena Hulkooy, kteří byli umístěni v Namsosu. (PR 777)

O nějakou dobu později se Alaska Saedelaere dostal po kontrolu CLERMACU, když zkoušel GrIko-síťku, která měla vlastně sloužit na ochranu před mentálním zářením Malého majestátu. Alaska se proti své vůli odebral do Namsosu a zjistil, že CLERMAC jedná z pověří superinteligence BARDIOC a nachází se ve válce s další superinteligencí, která se jmenuje Císařovna z Thermu. (PR 785)

Byly to CLERMACOVY oddíly, komu se nakonec podařilo dobýt MODUL. Vybudoval pro to několik kosmických pastí. V systému Courstebouth nakonec sklapla poslední past. Hvězda Courstebouth byla proměněna v supernovu, a to poškodilo MODUL tak těžce, že musel být opuštěn. (PR 788)

Přesto posádka SOL získala trumf na Hulkoy, když se jí podařilo zachránit COMP a odvézt ho pryč. CLERMAC poté zjistil, že do války s Císařovnou z Thermu zasahuje třetí superinteligence, aniž by se sama zúčastnila. (PR 791)

CLERMAC byl zabit BULLOCEM, čtvrtou inkarnací BARDIOCA.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »CLERMAC« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!