Perry Rhodan 788 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 788
Název:Past na MODUL
(Eine Falle für das Modul)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3582
Hvězdná past funguje - vyslanec Císařovny je zajat
Hlavní postavy románu:

Kaarmansch-Xes - Hulkooský velitel honí MODUL

Perry Rhodan - Terranec chce dát myšoba zastřelit

Gucky - šprýmař se učí bát

Galto Quohlfahrt - přítel Posbiů hraje s Guckym divokou hru

Froul Kaveer, Ranc Poser, Jurlt Tergan a Kibat Gafed - výzkumníci Císařovny z Thermu

MODUL se ocitá v pasti Courstebouthské hvězdy. Když její zaměřovače zachytí objekt, rozžhaví se slunce rychle, až dosáhne nadkritického bodu. Osm desetin celkové hmotnosti slunce a její obě planety jsou v transmiterovému efektu podobné explozi vrženy do hyperprostoru. Zpětným rázem vnikne do normálního kontinua hmota, která kolem MODULu vytvoří asi dva světelné roky velké, kulovité mračno prachu.

Při hlídkovém letu v hraniční oblasti BARDIOCem ovládané mocenské oblasti kontroluje flotila Hulkooů past Courstebouthské hvězdy a objeví mračno. Kaarmnsch-Xes, jejich velitel, informuje CLERMAC. Jeho lodě poručí Hulkooům, aby pronikli do mračna prachu, našli MODUL a zničili malé lalokovité lodě výzkumníků. Výzkumník Taul Daloor stačí uniknout černým lodím se svou KLISNOU. Výzkumní Jurlt Tergan zničí jednoho z útočících křižníků Hulkooů, když svou vlastní malou loď nechá explodovat v jeho blízkosti. Výzkumník Froul Kaveer opustí svého POTÁPĚČE, který hrozí výbuchem, a je zachráněn Rancem Poserem v jeho PLAVCI. Při pokusu znovu nalézt MODUL ztroskotají oba výzkumníci, kteří stejně jako jejich druhové trpí velkými výpadky paměti, s PLAVCEM na osmdesát kilometrů dlouhém, klínovitém úlomku planety. Výzkumník Kibat Gafed je Kaarmansch-Xesem vzat na palubu vlajkové lodi k vyšetřovacím účelům. Výzkumníkovi se podaří osvobodit a zničí cenné lodní stroje, než se ho podaří Hulkooům zabít.

V SOL předá posel Guckymu dvojitou péřovou přikrývku. Atlan a Perry Rhodan připomenou zmatenému myšobovi, že si přikrývku v roce 2113 u Jefe Claudrina, velitele THEODERICHu, objednal a už tehdy byl upozorňován na dlouhé dodací lhůty v Solární flotile1).

Protože navigátoři SOL zaměří mračno pracho na souřadnicích dodaných Císařovnou z Thermu, nechá Perry Rhodan generační loď zastavit a vyšle křižník SEIDENRAUPE s Mentro Kosumem, Galto Quohlfahrtem, Rasem Čubajem, Merkošem a Icho Tolotem, aby mračno prozkoumali. Když se kulovitá kosmická loď přiblíží ke svému cíli, poručí Kaarmansch-Xes svým jednotkám, aby se stáhli.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál