Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 970
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 970
Název:Konec strážce
(Das Ende der Wächter)
Autor:William Voltz
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: před 1.114.035 př.n.l./ kolem 1,05 milionu let př.n.l./ 3587
Poslední Rytíř Hlubiny - v bezvýchodné situaci
Hlavní postavy románu:

Samkar - pravý Igsorian z Veyltu

Harden Coonor - falešný Rytíř Hlubiny

Jen Salik - muž se stává géniem

Armadan z Harpoonu - porazil Hordy z Garbeše

Nargus - kurýr kosmokratů

Aby získal loď a mohl tak následovat Hardena Coonora, nechá se Samkar obchodníkem Spoudmeigerem, hadovitě působícím, šedokožným Tarzawahrem, znovu na tržišti Gry koupit s podmínkou, že ho kupující odveze z Kartlebecu. Z pověření kosmokratů ho sotva jeden a půl metru vysoký humanoid1) Ulrus, který je doprovázen třemi androidy. Dříve než s sebou Samkara vezme do své válcové lodi, která čeká na orbitu, zdůrazňuje Ulrus, že Harden Coonor je nyní Igsorian z Veyltu. Bez dalšího vysvětlení dodává, že i Samkara budou jednou potřebovat2).

Záchytné zařízení Armadana z Harpoonu přijme signál, že se v Mléčné dráze znovu objevili Hordy z Garbeše, a vzbudí Hardena Coonora. Akceptuje ho jako Igsoriana z Veyltu a sděluje mu, že má být transmiterem poslán na Martappon3). Coonor, který se do střetnutí nechce zaplést, opustí záchytné zařízení a zjišťuje, že se na planetě mezitím usídlilo 657 terranských kolonistů. Ještě než se vydá na cestu o osadě, která je vzdálena padesát kilometrů, cítí Harden Coonor poprvé, že se mu jeho rytířské vědomosti kus po kuse ztrácí. Vůči prvním Terrancům, které potká, tvrdí, že dorazil s kosmickou lodí ELLOREE. Dostane post ve správě malého kosmodromu kolonie.

O tři týdny později se Harden Coonor dozví, že flotily Orbiterů obsazují sluneční soustavy GAVÖKu a LSP, a pochopí, že ZAŘÍZENÍ v centru Mléčné dráhy musí chybovat. Tři dny na to je záchytné zařízení objeveno sentimentální náhodou zamilovaným párkem Giltou Freyovou a Nbato Yumem.

10. července 3587 přijme Coonor nakonec mentální signál, který mu oznamuje, že kdesi v Mléčné dráze byl zničen krystalický sloupek, Armadanem z Harpoonu vybudované memory-zařízení4). Falešný Rytíř ví, že je jeho povinností se o to postarat, dostane vztek a rozbije hygienické zařízení svého bytu.

Uprostřed srpna pozoruje Lisatee Pletzch a Jupiter Springs, jak Coonor zničí antigravitační agregát, který je připraven k transportu tajuplného artefaktu, a jak nakonec sám pronikne do kopule. Když se po návratu postaví osadníci proti němu, vezme si Coonor Lisatee Pletzsch jako rukojmí, aby se znovu mohl vrátit do záchytného zařízení. U cíle mladou ženu propustí, vstoupí do záchytného zařízení a nechá se přesunout na Martappon. Poté zařízení v chladném světle zanikne.

17. srpna spatří Jen Salik, který dále trpí změnami, které ho zmáhají a zanedbává tak práci, ve snu Marifat, bytost s bahnivě hnědým kožichem. Sikr vysvětluje, že Salik je v širším smyslu potomkem Armadana z Harpoonu a mezi ním a falešným rytířem se asi probudila afinita. Ve snu se Salik dozví příběh Armadana z Harpoonu:

Když se konečně blíží vítězství na Hordami z Garbeše, vybudují Petroniové z pověření Armadana z Harpoonu v centru Mléčné dráhy jako první val proti eventuálnímu návratu Garbešanů na Martapponu a dalších světech ZAŘÍZENÍ. Druhý val chce vytvořit Rytíř Hlubiny pomocí Läandů, jejichž dvaadvaceti planetární říše Arla Mandra byla kosmickými inženýry zahalena do prachového obalu5). Má se stát útočištěm pro národy Mléčné dráhy. Manipulacemi s jejich neobyčejnými duševními schopnostmi mají být Läandové v situaci svou říši zahalit do paraplazmatické sféry a tím jí proměnit v mentální maják6).

Zatímco lodi Petroniů vyhánějí zbytky garbešské flotily z Mléčné dráhy, pošle Armadan z Harpoonu Lazartera Grenodarta, kterého ze všech svých Orbiterů nejvíce naučil, s NYLE k Läandům. Grenodrat tuší, že svého Rytíře už nikdy nespatří. Hlava Lazartera se dole zužuje do špičky a její ukončení připomíná roh. Namísto úst má organickou záklopku, která může vydávat písklavé zvuky. K přijímání květové šťávy jako potravy slouží sosák, který vyjíždí z nosních otvorů. Pás očí je částečně překryt přirozenou přilbou z šupin.

Na pestrobarevnými masami protoplazmy pokryté planetě Gandrasur předá Grenodar Läandovi Scharnitzerovi, vyslanci Arla Mandra, zapečetěnou sondu s hlasem Armadana z Harpoonu, kterému může porozumět pouze král Tezohr7). Scharnitzer dovolí Grenodartovi, aby ho se svou lodí následoval do Arla Mandra, zamlčí mu ale, že plazma podlého Gandrasurským cyklům. Protoplazmatická vlna zakryje NYLE, a Lazarter musí celý den se svou lodí čekat na místě, než protoplazma jeho loď zase uvolní. Grenodart sleduje poté Scharnitzerovu loď k planetě Ailand (Zwottertracht)8), kde poznává psychody. Na zpáteční cestě ke svému pánovi narazí Lazarter s NYLE na VAZIFAR, vanovitou vlajkovou loď Amtranika, nejnebezpečnějšího garbešanského stratéga9). Flotila Garbešanů zničí Orbiterovu loď.

O dlouhou dobu později se Armadan z Harpoonu s androidem Zeidikem chystá vyrazit v sektoru Skarnagh-Churmughor proti negativní moci »Nabel«, která zde již obsadila 247 světů a jejíž zbraní je Psychóza, v bezpočtu intelektuálních částicích decentralizovaná idea všehoobsahující moci. Není známo, jak je Psychóza transportována. Rytíř navštíví pouštní svět a zjistí, že tam žijící Karimbarové, pavoukovití savci, jsou infikováni touhou po moci Nabelu, ačkoliv sem nikdy nedorazila kosmická loď.

Následující dny je Armadan z Harpoonu deprimován, protože nemůže zvrátit akce Nabelu, a cítí neobvyklý pocit stárnutí. Společně se třemi androidy ho v diskovité kosmické lodi vyhledá malý humanoid Nargus jako kurýr kosmokratů a oznámí mu, že je posledním Rytířem Hlubiny. Tarvon z Barrynnosu a Derkan z Ornu jsou mrtví, o Igsorianovi z Veyltu mu ale nedá žádné informace10). Nargus vysvětluje, že se kosmokraté zřekli obnovy rytířského řádu, protože byl před dávnými časy pošpiněn, zatímco do něj vstoupil cizinec. Protože mýtus nepostačuje k tomu, aby zajistil pořádek ve vesmíru, pohlížejí kosmokraté na obranu před ničivými silami mnohem reálněji a vzali do služby Nargusovi druhy a jejich androidy. Pro Armadana z Harpoonu je Nargus technik bez smyslu pro kosmomytologické souvislosti, dělník, bytost bez minulosti a bez budoucnosti.

Bez úspěchu pokračuje Rytíř Hlubiny v honbě za Nabelem. Když se jeho smrt blíží, ozvou se z dálky zvony Dómu Kesdšan, které svou píseň zpívají při vysvěcení Rytíře a při jeho smrti. Umírající pozná Armadan z Harpoon, že existuje nové pojetí stárnutí a smrti, která by mohla překonat Nabelovu ideu o absolutní moci. Zeidik pohřbí Rytíře, zničí DYKE a nakonec se sám rozpadne.

Po procitnutí si Salik na sen už více nemůže vzpomenout. Na přímluvu knihkupce Nilsona, kterému se Salik svěří, mu jeho zaměstnavatel navzdory nedávné absenci dá nabídku na další práci, s ohledem na jeho geniální schopnosti. Salik ale ví, že práce pro firmu R. Kanika and Co. je pro něho uzavřenou kapitolou11).