Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1709
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1709
Název:Strážce z Rudopísku
(Der Wächter von Rotsand)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 2 milionů let př.n.l./ 1217 NGL = 4804
Před dvěma miliony lety - závěť Rytíře
Hlavní postavy románu:

Permanoch z Tanxbeechu - Rytíř Hlubiny na své poslední misi

Rhoubil - Orbiter z národa Gentleverů

Boris Siankow - tajná operace Gender zaměstnává nexialistu více než zamýšlel

Geo Sheremdoc - komisař LSP se obává nejhoršího

Timmersson Gender - tajemný Pozemšťan

V rozporu s malými krystalovými fragmenty, které narostly jen do velikosti pěti metrů, se velký krystal rozrůstá stále dál, krystalizuje při tom lidi a budovy. Jeho negativní strangeness nápadně rychle klesá.

Současně s objevením velké krystalické třísky začíná na Marsu nalezený blok s insektoidní kostrou1), který se mezitím nachází na Titanu, ztrácet hmotu. Timmersson Gender, kterého Geo Sheremdoc rovněž nechá odvést na Saturnův měsíc, se cítí být artefaktem magicky přitahován. Když se bloku dotkne, uvolní se jeho formovací energie a podstavec vyšle rádiové varování v jazyce Sedmi Mocných2): »Toto vám říká Permanoch z Tanxbeechu, strážce mostu. Už nikdy mě nesmíte odvést pryč z tohoto světa. Následkem by byla katastrofa pro všechny národy v této části vesmíru, kteří zde v současnosti žijí.« Zatímco Boris Siankow poté s Genderem a kostrou odletí k Marsu, zachytí jako mentální poselství zprávu Rytíře Hlubiny:

Před dvěma miliony lety3) dostal Permanoch z Tanxbeechu z planety Khrat4) příkaz prozkoumat ve Sluneční soustavě změny časoprostorového kontinua. Jeho loď STORMON doprovází malá, vejčitá TAUVA Rhoubila, který ho už deset tisíc let následuje jako orbiter. Gentlever, jehož kulovité tělo má dvě hlavy, je poslední ze svého národa. V této době ještě deseti planetami5) obklopené Slunce dostane jméno Frenczy, čtvrtá planeta, v jejíž oblasti se nachází překrytová oblast s minusovou stranou universa, dostane jméno Shjemath (Rudopísek). V podzemní kaverně Rudopísku narazí Permanoch z Tanxbeechu a jeho orbiter na humanoidní Šuwašeny, kteří před robotskou civilizací prchli ze své domovské galaxie na tuto planetu, které říkají Lillebo6). Rytíř zjistí, že neznámý na druhý straně universa se pokouší kontrolovat poruchy časoprostoru a vyžádá si z Khratu pomoc. Humanoidní Walarus, pověřenec kosmokratů7), a jeho androidi mu poté dodají obrovské množství zbraní. Šuwašové jsou evakuováni na třetí planetu.

O staletí později navštíví Permanoch z Tanxbeechu pětiplanetární zařízení na Novém Moragan-Pordhu v systému Aerthan8), ale Porleyti9), kteří se právě chystají integrovat svého ducha do objektů v kulovité hvězdokupě M 310), ho odmítnou. Experimentuje tedy sám u M 3 a M 13 s oslabenou časoprostorovou strukturou a potvrdí podezření, že se někdo pokouší dobýt most z minusové k plusové straně universa. Na Shjemathu vedou časoprostorové nepravidelnosti ke gravitační šokové frontě, která zpustoší povrch planety. Nakonec se transiční pole stabilizuje ve výšce padesáti kilometrů a vynoří se sedmnáct rejnokovitých lodí. Permanoch z Tanxbeech je zažene zpět svými dvaceti tisíci zbraňovými systémy, sleduje je a zničí planetu Oosinom11). Trosky arresské planety dopadnou na Rudopísek. Po tomto úspěchu požádá Quidor z Tanxuunry, který u nekonečné mezery z radiokomunikačního poselství Ayindiů dozvěděl o zničení jejich testovacího světa, o záznamy Rhoubila.

O mnoho století později vypravuje o život ničícím nebezpečí, které Ayindie na jejich straně universa ohrožuje, a pošle Permanochu z Tanxbeechu obelisk, který pod vlivem neobyčejné formovací energie vytvoří extrémně životaschopnou biologickou hmotu, aby tak možné útočící požírače života přesytil. Obelisk je umístěn do podzemní kaverny. Protože Porleyti po dvou tisících letech výzkumu předali stavební plány na stroj, který má kompenzovat oslabení časoprostorové kontinua, vyšle Permanoch z Tanxbeech svého orbitera k továrně GONDARAK, aby tam zbraň nechal postavit. Zřejmě šuwašskou civilizaci hledající robotskou flotilu, která se po sto letech objeví, navede Rytíř Hlubiny do slunce. O čtyřicet let později se v průchodu objeví obrovská loď, ve které se nezdržuje žádny Ayindi a která nevykazuje žádné negativní strangeness, a zaútočí na Shjemath. Je zničena stejně jako flotila, která se už několik týdnů zdržuje u čtvrté planety Frenczy. Když se Rhoubil po tisíci let stále ještě nevrátí, skryje Rytíř svůj STORMON, nechá se zakonzervovat do bloku z formovací energie a naprogramuje jeho memobanky tak, že budou reagovat na auru Rytíře Hlubiny, jejich orbitery a zmocněnce superinteligencí nebo podobných kosmických mocí.

Protože speciální formovací energie během doby jeho tělo absorbovala, zbyla už jen kostra Permanocha z Tanxbeech a třicet centimetrů široký a šest centimetrů tlustý, šedě se třpytící kotouč. Siankow pochopí, že časoprostorové oslabení v oblasti Marsu, u M 13 a u M 3 jsou zodpovědné za vznik obou Zón smrti13) a hyperdimový atraktor13), protože Maciuunensor Arcoanů14) odsával energii z oslabených bodů a jejich okolí. Na význačně oslabeném vznikla první Zóna smrti. Přitom byl odpálen obelisk se symbolem Quidora15) a nechal vzniknout hrůznou biokinetickou krajinu16), jejímiž impulzy byla později vábena Ertrusanka Lyndara, která zřejmě cítila přítomnost aktivního přechodu na Marsu17).

Gender se v člunu tajně dostane na Mars. Ačkoliv se nyní nachází na správném místě a ve správném čase, je si vědom, že je něco špatně. Poslušen svého příkazu, navštíví Gender centrum mezitím deset kilometrů dlouhého a osm kilometrů širokého krystalického pole. Zatímco předá sílu poli, jehož materiál se při jeho dotyku změní v neškodný granulát, zemře tajemný muž. Zůstane jen holá mrtvola18).

26. ledna 1217 NGL je z vyhodnocení dat Permanocha z Tanxbeechu zjištěno, že se GONDARAK nachází ve Velkém Magellanově mračně19).