Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1321
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1321
Název:Střet u Big Planet
(Brennpunkt Big Planet)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Kapitán Ahab na cestě - přítel má být osvobozen
Hlavní postavy románu:

Domo Sokrat a Benk Monz - dva Haluťané se usadí

Kapitán Ahab - domnělý skokanský patriarcha

Tirzo - Diapath v akci

Julian Tifflor a Nia Selegris - tajně poslouchají krizové zasedání galaktika

Ovo Jambor - Halutský rada Galaktika

Jako kapitán Ahab1) přiveze Stalker Juliana Tifflora a Niu Selegris 5. dubna 446 NGL s ORSFAR I ke kosmickému bazaru BERGEN, ve kterém se rada Galaktika, ke kterému mezitím přísluší 400 národů, radí o informací ukořistěných v SOTHOMU2), podle kterých Stygian požadoval pomoc Věčných válečníků a kromě toho chce dát Bluesanům dar, který nebudou moci odmítnout3). Když se galaktická rada navzdory hrozícímu nebezpečí rozhodne ke zdrženlivosti, aby šli z cesty Permanentnímu konfliktu, zajistí si Tifflor od Pryita, představitele Bluesanů, podporu GOI. Ovo Jambor, galaktický rada Haluťanů, kteří jsou už dlouho nespokojení z otálení galaktika, prohlásí odstoupení jeho národa ze svazku národů, aby Halut mohl spolupracovat s GOI, aniž by bylo Galaktikum v ohrožení.

Mezitím odlétá Stalker společně s Diapathenem Tirzem na Terzrock4), aby osvobodil Domo Sokrata, který je už patnáct let uvězněn na planetě Stygianovým karanténním štítem5). Mladý Bluesan Tirzo, který se narodil 30. listopadu 428 NGL na Gatasu ve stejném okamžiku, kdy Perry Rhodan aktivoval chronofosílii6), byl objeven Stalkerem, když jeho duch při pokusu vytvořit s pomocí pararosy psychodu na způsob Prazwotterů7), zůstal trčet v jiné dimenzi. Po svém uzdravení v CLARKU FLIPPEROVI si ponechal Tirzo schopnost vidět do jiných dimenzí a nakouknout do psionických siločar. Na cestě na Terzrock převezme ORSFAR I od šmelináře z Fornaxu tisíc kapek pararosy. Jsou určeny pro tajemného Velkého bratra, jehož identitu ani Stalker nezná8). Tirzo oznamuje, že se ho před nějakou dobou pokoušela neznámá bytost mentálně ovlivnit.

Na Terzrocku pronikne Domo Sokrat a Benk Monz5) do tisíc metrů vysoké pyramidy z Gularru, ve které již tisíce lidí zmizeli beze stopy. Kdo překoná systém pastí v pyramidě, kterou Stygian nechal vybudovat na kosmodromu Chosmortu, dostane za odměnu možnost připojit se k teleportačnímu systému Terzrocku. Když Sokrat a Monz pyramidu po krátké době opět opustí, dostanou se do konfliktu s představiteli Zdokonalených, kteří žádají zmizení dalších významných Haluťanů, a musí prchnout. Starý Haluťan Ache Gaklar, který byl tisíc let zachycen v časové pasti pyramidy, jim vysvětlí, že pyramida tvoří syntronickou pozemní stanici teleportačního systému, zároveň ale představuje přístup ke geostacionární družici, a že ten, kdo pronikne do centra pyramidy, získá možnost Upanišadského vzdělání. Když Gaklar Sokrata a Monze informuje o pastích pyramidy a prosí je, aby osvobodili jeho přítele Henke Thora zajatého v jedné pasti, vydají se oba Haluťané zpět do nebezpečné budovy.

Tirzo naváže kontakt s Arfrarem, Nakkem, který pracuje v satelitu Terzrocku, a Bluesana kvůli jeho diapathickému nadání vnímá jako příbuznou bytost. Když Tirzo na radu Stalkera na Arfrarova slova »Není žádný život vyjma v Meekorahu. Protože scvrkávají se Tarkan ukrývá jen smrt«9) odpověděl větou »Tak nás nech zvolit život«, je Nakk připraven Sokratovi a Monzovi v Gularr-pyramidě pomoci10).

Oba Haluťané se dostanou do centra pyramidy. Thor, jehož tělo se stalo amorfní hmotou, nalezne v boji s roboty smrt. Sokrat a Monz jsou přemístěni do satelitu a zachráněni ORSFAR I, který následně odveze Tifflora a Niu Selegris z BERGENU11).