Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1322
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1322
Název:Povstání Haluťanů
(Rebellion der Haluter)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Stygian troubí k útoku - armáda kodexu věrných přistává
Hlavní postavy románu:

Hygoraš - Tyg Ianova živoucí tajná zbraň

Elsande Grel a Sid Avarit - členové GOI

Selonkarh Uth Brain - šéf »Školy hrdinů« z Halutu

Toktor Kagun - Haluťan trpící puzením

Harkon z Bass-Thetu - velitel pěchoty Sotha

Jeden den po vystoupení Haluťanů z Galaktika přistane na Halutu1) tajně Hygoraš, buněčný shluk, který se ukrývá v robotovi se vzhledem Haluťana. Genově stabilizovaný Vomager, který netuší, že si ho Stygian přivezl z Temného nebe2) a že může přes své bezmocné dvojče komunikovat se Sothem, nejprve před šestnácti lety založenou a po významném halutském filozofovi nazvanou Upanišadskou školu Mojug Torbed, ve kterém se zdržují už jen čtyři pterští Panišové, protože se do školy dosud nepřihlásil žádný Haluťan. Pak se ale věnuje BULLYMU, lodi GOI třídy STAR, která se Sidem Avaritem a Elsande Grelem3) přiváží na Halut Anti-KM-sérum. Hygoraš se cítí být spontánně k Antijce přitahován a uvědomí si přitom svůj původ.

Čtyři Haluťané později zničí Upanišad, ušetří ale životy Panišů. S GOMSTAR, čtyřmi Elfahderskými loděmi a dvanácti transportéry přiletí Stygian k Halutu. 120‘000 gardisů, které přistanou na planetě, jsou pod velením Akonana Harkona z Bass-Thetu, který se z počátku k Sothovi připojil jen kvůli tomu, aby získal informace o osudu své sestry Iruny z Bass-Thetu, která při akci Energetického komanda proti následnické organizaci Condos Vasacu4) zmizela5). Podle fám jí cizí bytost měla vypudit do ocelového bloku6) a později jí kdosi viděl v doprovodu Atlana na několika místech7).

Haluťané nalákají gardisty do města Rosebud City, jehož jméno Akonaům připomene epizodu ze střetnutí se Seth-Apophis zvanou »Indiánské léto«, a aplikují jim Anti-KM-sérum. Protože se Hygorašův plášť při předchozích bojích poškodil, považují ho Goiové z BULLYHO za nový model Paladina9) a nazvou ho PALADIN VI. Pomocí hyperprostorového energetického koridoru spojí Goiové loď BULLY s gardistickou KALMER III a vstoupí do ní, aby ukořistili enerpsí-pohon. Hygoraš, který poznal, že jeho city pro Elsande Grel byly vyvolané jen pararosou, informuje Stygiana a dostane příkaz ovlivnit psionické siločáry před KALMER III. Přitom Sotho Hygorašovi naznačí, že osud jeho dvojčete závisí jenom na jeho chování. Manipulace Voamera dostanou BULLYHO a gardistickou loď k jedné Feresh Tovaar, a Goiové se dostanou do moci Windaji Kutisha10). Hygoraš se ale rozhodne Elsande Grel chránit, aby se od ní dozvěděl víc o Temném nebi.