Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 372
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 372
Název:Expedice na zakázaný svět
(Expedition zur verbotenen Welt)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:M-87
Vydáno poprvé:1968
Vydáno v češtině:2002
Čas děje: 2436
Hledají zbraň míru - a zažijí peklo minulosti
Hlavní postavy románu:

Podplukovník Vivier Bontainer - Perry Rhodan dá svému zachránci nové velení

Perry Rhodan - Velký administrátor navštěvuje zakázaný svět

Icho Tolot - Haluťan ukazuje cestu do muzea hrůzy

John Sanda - Bontainerův osobní asistent

Oomph Amber - kleptomanský »pocitový zaměřovač«

Major Roune Mareaux - 1. důstojník EX-3333

Waxo Khana - »Strážce nedotknutelnosti«

Na Zemi se píše konec října 2436. Perry Rhodan se sice po nekonečných měsících odysey v M-87 vrátil na své místo, avšak osud Solárního impéria je i nadále nejistý. Nikdo totiž neví, jak se trvale a účinně bránit proti útokům Strážců času – a zodpovědní činitelé navíc tuší, že rozhodující útok už na sebe zřejmě nedá dlouho čekat. Poznatky shromážděné v M-87 však nasvědčujú tomu, že účinnou zbraň by Pozemšťané mohli najít na domovské planetě Haluťanů – Halutu. Perry Rhodan dlouho neváhá. Povolá znovu do svých služeb Viviera Bontainera a svěří mu velení na lodi EX-3333. S Prvním administrátorem a čtyřmi Haluťany na palubě se EX-3333 vydává vstříc dobrodružství, jehož cílem je podniknutí EXPEDICE NA ZAKÁZANÝ SVĚT...


Aby nalezli zbraň, která z Haluťanů udělala mírumilovné bytosti, poté co před padesáti tisíci lety zničily impérium Lemurů1), přistane Perry Rhodan 29. října roku 24362) na Halutu4) s novou lodí podplukovníka Viviera Bontainera3), osm set metrovou EX-3333. Expedice se zúčastní také Haluťané Icho Tolot, Fancan Teik, Pinar Alto a Hisso Rillos, doktor Geoffry Abel Waringer, doktor Armond Bysisphere, doktor Tomcho Spectorsky, specialista na lemurské dějiny, Fellmer Lloyd, Wuriu Sengu, Tako Kakuta, Wildcat Alvarez, Stonewall a deKamp, tři agenti Galaktické kontrarozvědky.

Doktor Bysiphere vylíčí Haluťanům, co Pozemšťané zažili v M 87 a jaké poznatky přitom získali5). Přesto tři tisíce let starý Haluťan Waxo Khana, který se označuje za »Strážce nedotknutelnosti«, zakáže Pozemšťanům zkoumat halutskou minulost, protože by to ohrozilo sociální strukturu Haluťanů. Icho Tolot poskytne Waringerovi, Bysispheremu, Spektorskymu, Lloydovi, Senguovi, Kakutovi, Alvarezovi, Sonewallovi, deKampovi, Bontainerovi a jeho osobnímu asistentovi Johnu Sandovi3), proti Khanově vůli přístup do podzemních zařízení svého domovského světa. Cestou tam zpozorují Pozemšťané Humidory, které Tolot označuje za nejmírumilovnější bytosti známé galaxie. Téměř humanoidní Humidorové mají dva metry velké, povolné tělo s bílou kůží, dvěma dlouhýma rukama a dvěma krátkýma nohama s ploutvovitými chodidly. Bezvlasá kulová hlava má dvě bílé, nahoru namířené oči na stopkách o délce 20 centimetrů. Tolot vypráví, že Humidorové se nikdy do akcí Haluťanů nepřipletli a že už odpradávna obývají subplanetární oblast Halutu a vykonávají další pomocné služby6). Ze záznamů »Místa nedotknutelnosti«, historického archivu, se Tolot a jedenáct Terranců dozví o bezpočtu hanebností v souvislosti se zánikem Lemurie a dalšími událostmi válečné halutské historie. Pak je ale nechá Khana zatknout. Teprve vášnivý Bontainerův apel na historickou zodpovědnost za mír v Mléčné dráze nakonec změní názor starého Haluťana.