Perry Rhodan 349 (Česká obálka) Perry Rhodan 349 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 349
Název:Partyzáni z CRESTU IV
(Die Partisanen von der CREST)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:M-87
Vydáno poprvé:1966
Vydáno v češtině:2002
Čas děje: 2436
Jsou zajatci ve vlastní lodi - doufají v psychotrik sabotérů
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor je zajatcem ve své vlastní lodi

Atlan - mistr intrik

John Marshall - telepat a šéf Sboru mutantů

Kibosh Baiwoff a Agen Thrumb - Inženýři ze Základny a nositelé modré centrální záře

Melbar Kasom, Ras Čubaj, Ivan Ivanovič Gorašin a Gucky - partyzáni z CRESTU IV

Icho Tolot - Haluťan hrozí strašlivou pomstou

Aby Kiboshi Baiwoffovi prokázal svou dobrou vůli, nabídne Perry Rhodan 11. dubna 2436, tři dny poté co připoutali CREST IV k pevnosti Druisanta, že se definitivně rozejde s Haluťany. V jedné dramaticky zinscenované akci je domnělá Bestie Melbar Kasom naoko přesunuta do space-jetu, který ji má odvést ke kosmické lodi Icho Tolota a Fancana Teika. Poté co Gucky a Ras Čubaj Ertrusana tajně teleportují do bezpečí, je jet, jak se očekávalo, zničen děly pevnosti. Přes vysílačku slibuje Tolot Kiboshi Baiwoffovi za tuto zradu tvrdou pomstu.

Zatímco jsou opravárenské práce na opravách pohonu pevnosti pozvolna dokončovány, přivede přesná analýza všech pozorování Druisanta k názoru, že sabotážních činů v jeho pevnosti se museli účastnit teleportéři, což v něm vzbudí nedůvěru vůči Rhodanovu blufu. Velký administrátor se rozhodne Kibosh Baiwoffy domněnky cíleně potvrdit. Na jeho příkaz podnikají Gucky, Melbar Kasom a Ivan Ivanovič Gorašin útoky na Dumfrie, aby tak měl Ras Čubaj čas rozmístit v pevnosti rozbušky. Inženýři ze Základny ale plán odhalí. Pozemšťané se začnou tajně připravovat na převzetí CRESTU IV a Ras Čubaj rozmístí na určitých místech pevnosti parafínové tablety. Agen Thrumb, který ho přitom překvapí, je přemožen a odnesen do CRESTU IV. Mezitím dorazí Baiwoff's Castle s eskortou pěti set jednotek Dumfriů na své primární stanoviště u jednoho konvertového světa o průměru dvanáctkrát větším než má Země. Planeta, kterou Pozemšťané pojmenují Powertrans Alfa, obíhá kolem Point Ultra, shluku 92 obřích hvězd, absorbuje jejich energii a posílá jí dále do centra M 87. Když Druisant oznámí, že chce Pozemšťany pomocí absolutního pohybu přenést do nitra planety, promění Gorašin parafínové kapsle svým podpalovacím darem v explodující fúzní bomby a zničí tak projektory poutacího pole pevnosti. CREST IV, který se mezitím opět dostal do rukou Pozemšťanů, uprchne do volného prostoru. Protože hrozí, že se stane obětí absolutního pohybu, prosí Agen Thrumb o to, aby byl omráčen.

Nakonec ukotví Icho Tolot a Fancan Teik, kteří Baiwoff's Castle následovali, svou loď znovu na povrchu solární vlajkové lodi a svým pouhým zjevem a zářením svých buněčných jader vyženou z paluby patnáct set Dumfriů, kteří se zde ještě zdržují. Skutečnost, že Agen Thrumb nevyužil příležitost CREST IV opustit, probudí v Rhodanovi domněnku, že Druis bude nejspíše tajným vyslancem Budovatelů Centra1).

Aktuální data:
21.1.2022
1565 před NGL
2. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459600.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál