Absolutní pohyb

Pod pojmem absolutní pohyb se rozumí zvláštní způsob transportu, Pozemšťany poprvé zaznamenaný v souvislosti s Budovateli centra v roce 2436.

V případě absolutního pohybu v galaxii M 87 se jednalo o hyperenergetický trakční paprsek, opticky rozpoznatelný jako modré záření. Cílový objekt byl uchopen absolutním pohybem, přeměněn na hyperenergetické impulzy a skrz hyperprostor transportován na místo určení, kde byl znovu rematerializován v původní podobě. Absolutní pohyb byl prováděn v nulovém čase.

V daleko vyspělejší formě poznali Pozemšťané tento způsob pohybu v letech 426 - 427 NGL, kdy ho prováděli ve standardním prostoru se zdržující kosmokraté Taurec a Višna.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál