Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 359
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 359
Název:Kandidáti smrti
(Die Korvette der Todeskandidaten)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:M-87
Vydáno poprvé:1968
Vydáno v češtině:2002
Čas děje: 2436
Druisant vyjednává o osudu Pozemšťanů - jen jeden muž na palubě KC-21 získá podezření
Hlavní postavy románu:

Don Masters - asistující galaktopsycholog na CRESTU IV

Major Čaj Kulu - velitel KC-21, korvety kandidátů smrti

Max Lyman, Poe Kalani a Menc Radeczin - důstojníci z KC-21

Kibosh Baiwoff - Druisant se nechává prosit

Lopar Meeno, Ipoth Kahaan a Karyn Eyel - Inženýři ze základny z Baiwoffova doprovodu

Seržant Stan Szypinski - člen posádky KC-21 a opatrovník Turuské myši

Oficiální český název tohoto dílu je nepřesně přeložen. Správný název by měl znít: Korveta kandidátů smrti.

Perry Rhodan vyšle korvetu, která má vyjednávat se zástupcem velitele galaxie M 87. Všechno se zdá v pořádku, Inženýr ze základny je zdvořilý a vstřícný. Až podezřele vstřícný...


10. června 2436 zachytí CREST IV ze systému Parjar1) návrh k jednání od Druisanta Kiboshe Baiwoffa2). Z opatrnosti vyšle Perry Rhodan nejdříve korvetu KC-21 s devatenácti muži pod velením majora Čaje Kulua. Na let si galaktopsycholog Don Masters vezme s sebou svou březí Turuskou myš Susi. Korveta je 14. června napadena hruškovitými loděmi místních pirátů, kteří se ale později opět stáhnou.

O dva dny později dorazí KC-21 ke 3000 metrů dlouhé a 500 metrů široké lodi Kiboshe Baiwoffa v systému Parjar. Druisant přijme terranskou delegaci společně s Inženýry ze základny Loparem Meenem a Ipothem Kahaanem, kteří mají oba dvacet modrých kamenů, a s jedním dumfrijským důstojníkem vybaveným šestnácti kameny. Nabídka Druisanta, že by posádku CRESTU IV začlenil do společenství národů M 87, Pozemšťané odmítnou a požadují místo toho dva paratronové konvertory. S nimi mají být vybaveny obě halutské lodi, na kterých by se posádka CRESTU IV mohla vrátit zpět do Mléčné dráhy. Kibosh Baiwoff ale zpočátku otálí a rozhodne se teprve když Masters zjistí, že domnělí piráti byla Druiska Karyn Eyel a další maskovaní spolupracovníci Druisanta. Karyn Eyel vysvětluje jménem svého představeného, že oba konvertory by mohli být dodány do tří až čtyř týdnů. Proto Kiboshi Baiwoffovi nedůvěřuje, vezme Masters Inženýra ze základny jako rukojmího. KC-21 se vrací zpět ke CRESTU IV, která se společně s doprovodnými loděmi skrývá v jednom dvojhvězdném systému.

Bezprostředně před tím než se korveta 26. června spojí se svou mateřskou lodí, porodí Turuská myš Masterse monstrózní mládě. Psycholog z toho pozná, že Druisantovi muži KC-21 nakazili smrtelným virem, aby zničili posádku CRESTU IV. Mastersovi je jasné, že psychohra s pirátskou lodí sloužila jenom k tomu, aby Pozemšťané získali pocit převahy a bezpečí. Na kůži Pozemšťanů se nejdříve objeví hnisající boule, potom jejich těla začnou nekontrolovaně růst. Inženýrka ze základny Karyn Eyel zemře jako první. Aby CREST IV ochránili před nebezpečím, navede jedenadvacet mužů korvetu do blízkého bílého slunce3).