Perry Rhodan 367 (Česká obálka) Perry Rhodan 367 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 367
Název:V centru slunečního obra
(Im Zentrum der Riesensonne)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:M-87
Vydáno poprvé:1968
Vydáno v češtině:2002
Čas děje: 2436
Už tisíciletí žijí v ochraně planoucího slunce - než došlo k Plánu zoufalství
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Velký administrátor akceptuje Plán zoufalství

Atlan - Lordadmirál hraje roli neúprosného

Icho Tolot - přítel a pomocník Pozemšťanů

Enych Zigulor - mluvčí Okefenoků

Major Hole Hohle - velitel 1. korvetové flotily CRESTU IV a specialista na nebezpečné akce

Baloon Recizan - »Devítimyslitel« je přepaden

Kibosh Baiwoff - velitel pevnosti a starý soupeř Pozemšťanů

Major Čaj Kulu - mrtvý poskytne pomoc při vyděračském manévru

Perry Rhodan chce přinutit vládce galaxie M-87, aby mu vydali dva paratronové konvertory, které by Pozemšťanům umožnily návrat do Mléčné dráhy. Protože se do toho Budovatelům centra moc nechce, rozhodne se použít donucovací prostředky.

CREST IV najde cestu do nitra obřího slunce a tam má Gucky uložit na ústřední planetu časované bomby...


Po akci na Ednilu jsou čtyři vypotřebované Kalupovy konvertory CRESTU IV vyměněny za nové ze skladu BOX-13‘111. Krátce na to exploze v posbijské lodi definitivně znemožní konvenční návrat CRESTU IV do Mléčné dráhy, protože Fragmentální loď kvůli poškození vlastního lineárního pohonu už nemůže sloužit jako doprovodná loď nutná pro několikerou výměnu konvertorů. Haluťané mezitím zpozorují, že se velké flotilní svazy Budovatelů centra blíží k systémům Dusty Queen1) a Ednil.

Aby se od Budovatelů centra získaly paratronové konvertory pro obě Halutské lodě, je dvaašedesáti biofyzikálně hyperregenerovaným Okefenokům ze Zootkonu podle Atlanova plánu namluveno, že ztracená korveta KC-212) byla s daty o Monolu3), o vzniku Bestií a o dalších důležitých událostech ukryta na tajném místě. Následně odveze CREST IV Enycha Zigulora jeho druhy na Monol, kde je vyzáří transmiter ve formě zlatě svítícího prstence. Zatímco se BOX-13‘111 obětuje, aby odstínila CREST IV od útočících jednotek Dumfriů, sleduje terranská loď 62 Okefenoků a materializuje se ve zlatě zářícím transmiteru nad pouštním světem Alfa-propust uvnitř obřího dutého slunce o průměru 6620 světelných let, které Budovatelé centra vytvořili manipulací se supernovou. Tvoří výchozí bod centrální záře galaxie M 87, jejíž přirozený tryskající paprsek byl posílen experimenty se supersluncem4). Vnitřní prostor, do kterého se Budovatelé centra stáhli, když před 70‘000 lety ztratily kontrolu nad Bestiemi, je obklopen 5 milionů kilometrů tlustou sluneční slupkou. Její centrum tvoří osm planet, jejichž prstencovité uspořádání označí Perry Rhodan jako soustavu Wheel. Prstenec obklopuje amoniakového obra Wheel-Centrum, řídící stanici dutého slunce.

Aby Budovatel centra přinutili k vydání paratronových konvertorů, uloží Gucky a Ras Čubaj na Wheel-Center a na obytném světě Wheel II časované arkonské bomby. »Devítimyslitel« přikáže Dumfrijské flotile ohrožující CREST IV, aby ustoupila. Teprve po delším váhání pozve Devítimyslitel Druitor Baloon Recizan Pozemšťany na parku podobný svět Wheel III. Při jednání, při kterém působí Eynch Zigulor jako zprostředkovatel5), se Rhodan a Atlan opět setkají také s Druisantem Kiboshem Baiwoffem6). Poté co dostanou požadované konvertory a Kiboshe Baiwoffa informují o ukrytých bombách, opustí CREST IV vnitřní prostor7).

Rhodan se ale rozhodne, nezačít let domů od soustavy Parjar8), jak navrhoval Kibosh Baiwoff, ale s CRESTEM IV odletět nejdříve 4.7 milionu světelných let do intergalaktické prázdnoty, tam přesednout s celou posádkou do obou halutských lodí a teprve potom, pět milionů světelných let od M 87 a tak v bezpečné vzdálenosti od centrální záře začít s dimensotransičním letem do Mléčné dráhy.

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál