Perry Rhodan 362 (Česká obálka) Perry Rhodan 362 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 362
Název:Mrtvý a šílený
(Der Irre und der Tote)
Autor:William Voltz
Cyklus:M-87
Vydáno poprvé:1968
Vydáno v češtině:2002
Čas děje: 2436
Muž prchne do haly mrtvých - a najde odpověď na poslední otázku života
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - zakladatel a Velký administrátor Solárního impéria

Doktor Jean Beriot - blázen vstoupí na místo mrtvých

Screecher - kontaktní osoba mezi Okefenoky a Pozemšťany

Gucky - »biofyzikálně hyperregenerovaný« myšob

Harl Dephin - specialista USO ze Sigy a velitel Paladina

Hole Hohle - velitel KC-1

Quam Penzabyne - trpaslík, který začal žít svůj druhý život

Perry Rhodan by rád získal dimenzotranziční pohon. Okefenokové, na jejichž planetě CREST IV přistála se chovají přátelsky, ale vyjednávání je zmařeno incidentem: duševně nemocný fyzik vnikne do síně mrtvých a odletí v transmiterové rakvi místo zesnulého váženého Okefenoka...


V polovině července zemře na Klibanu Scanlon Ocachee1). Hyperimpulzy přilákají doktora Jeana Beriota, který od svého setkání s Afany2) živoří na palubě CRESTU IV jako duševně mrtvý, do haly mrtvých Okefenoků. Beriot odstraní Ocacheeho mrtvolu a zabere jeho místo v rakvi mrtvých, která ho odveze na Monol. Kolektivní inteligence planety, která se v dávné minulosti vytvořila ze shluku krystalů, považuje Beriota za poškozeného Okefenoka a podrobí ho biofyzikální hyperrenovaci. Tělo vědce je znovuzrozeno bez všech nabytých defektů. Beriot tak přijde o svůj hrb a o poškozený mozek.

Mezitím dorazí Gucky a jeho společníci ke krystalickým horám. Zachytí myšlenky člověka a Paladin objeví Beriota. Protože krystalická inteligence mezitím zjistila, že do zařízení Monolu propašoval někdo neoprávněný, a že jí zřejmě chce zničit hyperenergetickou rázovou vlnou, pospíchá Paladin zpět ke KC-1 a zachrání Beriota a ostatní z terranského komanda v korvetě.

Regenerovaní Okefenokové, kteří se hladkou kůží, vlasy na hlavě a výškou 1.60 metru odlišují od své původní formy, se odebírají po krystalickém pásu ke zlatému prstenci na obloze Monolu, aby tam s transmiterovým strukturálním otřesem zmizeli. Armond Bysiphere a Beriot vyvinou domněnku, že jsou identičtí s Budovateli Centra.

KC-1 se vrací zpět ke CRESTU IV.

Aktuální data:
29.1.2022
1565 před NGL
4. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459608.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál