Kliban

Astronomická data:
Galaxie:M 87
Soustava:Scintilla
Vzd. od Sol:42 milionů LY
Pořadí od hvězdy:2
Počet měsíců:není známo
Obyvatelé planety:
Okefenokové

Kliban je druhou planetou žlutého slunce Scintilla a průmyslovým světem Okefenoků.

Přehled

Slunci vzdálenější z obou planet systému Scintilla je chladný kyslíkový svět s rozsáhlými polárními čepičkami. Adekvátně určení Klibanu za průmyslovou planetu zastavěli Okefenokové téměř celý povrch výrobními zařízeními a vesmírnými přístavy, na nichž přistávají plavidla se surovinami. Zařízení jsou plně robotická a jen zřídkakdy potřebují kontrolu či dokonce zásah svých stavitelů.

Okefenokové se na Kliban zpravidla vydávají za pomoci paraportových desek, umístěných mezi orbitami obou planet. S jejich pomocí mohou Okefenokové zvýšit dosah své přirozené teleportační schopnosti z 1500 km na 20 000 000 kilometrů. Tak mohou v prakticky nulovém čase cestovat mezi oběma svými světy.

Zdroje

PR 328, PR 346, PR 360, PR 361, PR 362, PR 363, PR 367

Aktuální data:
22.6.2021
1566 před NGL
2. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459387.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!