Afanové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:M 87
Domovská planeta:Dwellion
Afanové
Afanové
© VPM kg.

Afanové (orig. Aphaneus, sing. Aphaneu) jsou národem psychologů z M 87. Obývají planetu Dwellion v soustavě Dewell. Říká se jim také Hledači vnitřní pravdy. Představeným skupiny psychologů je tzv. Vyhledávač nebo První hledač.

Vzhled

Jako většina národů v M 87 mají i Afanové šest končetin. Dvě tenké nohy nesou štíhlý trup se čtyřma rukama, na kterém sedí hruškovitá hlava. Největší průměr hlavy činí 55 centimetrů. Štíhlá spodní část hruškovité hlavy tvoří současně i krk. Kůže Afanů je stříbřité barvy se šupinatými články. Na lebce se nachází dvě tykadla asi metrové délky, mezi spánky jsou posazeny čtyři moudré oči. Nosní otvor se nachází pod dvěma kožními záhyby a při dýchání se pravidelně obnažuje. Svými trojúhelníkovitými ústy mluví Afanové velice měkce. Narůžovělá tykadla jsou na hlavě často stočena do formy turbanu. Když jsou natažené, rozdělují se jejich konce vějířkovitě do statisíců jemných "zářících senzorů", nervových vláken se zvláštními vlastnostmi. Těmito vějířky jsou Afanové schopni přijímat oscilace a pětidimenzionální impulsy z inteligentních mozků a poté je interpretovat. V žádném případě se však nejedná o telepatii. Končetiny mají čtyři prsty, resp. pařáty.

Životní styl

Afanové nežijí společně ve velkých městech, ale dávají přednost odloučení v rozsáhlé parkové krajině. Staví si pavilonovité domy s vysoce čnějícími střechami. Místo oken jsou zde úzké světelné štěrbiny v bílých vnějších stěnách. Dveře jsou lichoběžníkové.

Historie

Perry Rhodan, Roi Danton, dr. Jean Beriot, dr. Josef Lieber, John Marshall a Oro Masut byli roku 3436 zatčeni na palubě pevnosti Druie Agena Thrumba a zavlečeni do Dwellionu. Tam se měli Afanům podrobit k vymývání mozků, aby se přidali na stranu Budovatelů centra proti »Bestiím« na palubě CRESTU IV.

Nejprve takzvaný Vyhledávač Luro Movan analyzoval argumenty Terranců, kteří se ho marně pokoušeli přesvědčit, že je Haluťan mírumilovný. Poté začal šéfpsycholog s nepříjemnými a zdrcujícími průzkumy, které byly prováděny více než čtyři dny. Pátého dne, kdy Rhodan stále odmítá zradit Haluťana, je Jeanu Beriotovi vymazána paměť, takže se dostává na duševní úrověň malého dítěte. Vzhledem k této bezvýchodné situaci se vězňové odváží osvobodit dvě Bestie, které jsou zajaty na Dwellionu.

Bestie, zvnějšku zdánliví Haluťané, zničí výslechovou základnu Afanů, přemohou válečnou armádu Dumfriů, ale jsou ještě zneškodněny Rhodanem a jeho průvodci. Na to Agen Thrumb propustí své vězně a vyzbrojí je jadernými zbraněmi. Když se Bestie snaží uprchnout s pomocným člunem, exploduje, přičemž zahynou i Bestie. Nakonec jsou Terranci zachráněni mutanty z CRESTU IV.

Známí Afanové

Aktuální data:
20.6.2021
1566 před NGL
36. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459385.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!