3436

EX-3389 (VĚTRNÝ KÁMEN, Frank Eigk) objevuje soustavu Tow-Tono s druhou planetou Gopstol-Maru. Je objeven Chmorlský kov (PR 665)

27. března

Frank Eigk předává zprávu o Chmorlském kovu (PR 665)


Ve společnosti Ghislainy Cordelier vypráví Atlan o Zlaté kosmické lodi (T 89)

Takerští pedotransferovaní pronikají do Mléčné dráy (PR 450)

K preparaci falešného Ganja se převzato několik Oldonů Takerery (PR 463)

Při školícím kurzu se poznají Caryna Nillbärg a Edmond Pontonac (PR 495)

Arvarcův klan Juclaů začíná s drancováním v sektoru Kamgan v Gruelfinu (PR 496)

TRADER (Lark Sentas) provede krátkou obchodní zastávku na Hidden World I (PR 503)

Pod vedením hyperfyzika Marta Hung-Chuina je vyslána skupina 419 vědců k prošetření obelisku (PR 547)

Hlasy trýzně (identičtí se zmatenými vědomími osmi mutantů ze Second Genesis) se manifestují na Asporcu (PR 571)

Leticron a Quanta Chierson mají krátký poměr (PR 663)

Mystery: Braat Draaf se od Starého mudrce dozví o mimoplanetárním původu Moverů. Hledá jejich ostrov a poradí se s Mentosem a Grabšem o rapidním vývoji rybího světa (T 77)

Gucky vypočte polohu Mystery (Coloris I) a odstartuje s Bullym a Čubajem na palubě MPK-13 (Pokorny). V Sektoru mlh se jim do cesty postaví pirátský svaz Ingo Ingwera. Bully vyjednává a slibuje přezkoumání příkazů. MPK-13 přistává na Mystery; Gucky potkává Mentose, Grabaše, Ötče a 200 dalších Moverů. Na žádost Braatského náčelníka Rofula vyvine Christin Petersen bakteriovou kulturu, která Braaty a Movery učiní neatraktivním pro dravé ryby. Pokorny objeví na jednom asteroidu mluvícího jezevčíka Nickelmanna, který je možná inkarnací ID. Po návratu na Zem se Gucky o jezevčíka stará (T 77)

Rhodan vyhlásí amnestii pro Ingwerovy lidi, kteří se usídlili na Eldorado II. Flotilní svazy zaútočí na zbývající piráty (T 77)

Čubaj a Lloyd znovu naváží kontakt s Luavou Shine; předají jí volací kód, který jí umožní rychlé spojení s nimi (T 338)

Narozen Burian Sohan (PR 890)

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!